CJL10 Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Za zkoušku je 5 kreditů. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět je vypisován pouze pro studenty, kteří již dosáhli bakalářského titulu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je realizovaný jako přednáška, v níž budou představeny významné směry současné světové a české literární teorie a klíčové pojmy literárněvědného myšlení. Jako studijní materiál bude sloužit čítanka primárních textů, k nimž bude během přednášky odkazováno.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu bude student schopen:
- orientovat se v současných směrech literárněvědného myšlení;
- orientovat se v současných problémech literárněvědného myšlení;
- analyzovat a interpretovat vybrané texty české a světové teorie literatury;
- aplikovat získané teoretické znalosti při analýze konkrétních literárních textů.
Osnova
 • 1. Interpretace: obecné problémy rozumění a analýzy literárního díla.
 • 2. Sémantické přístupy k textu, významová výstavba literárního díla.
 • 3. Pragmatické přístupy k textu, teorie recepce.
 • 4. Podněty českého literárněvědného strukturalismu.
 • 5. Podněty postklasické naratologie.
 • 6. Narativní konstrukce reality a identity.
 • 7. Teorie autobiografie a autofikce.
 • 8. Metodologie literární historie I: synopticko-pulzační model.
 • 9. Metodologie literární historie II: podněty nového historismu.
 • 10. Genderová studia a feministická literární teorie.
 • 11. Teorie intermediality.
 • 12. Postkolonialismus.
 • 13. Interpretace z pohledu kognitivních věd a teorie mysli.
Literatura
  povinná literatura
 • Slovník novější literární teorie : glosář pojmů. Edited by Richard Müller - Pavel Šidák. Vydání první. Praha: Academia, 2012. 699 stran. ISBN 9788020020482. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
  doporučená literatura
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • MITOSEK, Zofia. Teorie literatury : historický přehled. Translated by Marie Havránková. Vyd. 1. Brno: Host, 2010. 480 s. ISBN 9788072943326. info
 • COMPAGNON, Antoine. Démon teorie : literatura a běžné myšlení. Translated by Eva Sládková. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 328 s. ISBN 9788072943241. info
  neurčeno
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Fikce a historie v období postmoderny. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 155 s. ISBN 9788020015815. info
 • Hledání literárních dějin v diskusi : záznam diskuse z liteárněvědného kolokvia konaného 22. a 23. září 2005 v Českých Budějovicích. Edited by Jan Wiendl. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2006. 144 s. ISBN 8071857750. info
 • HAMAN, Aleš, Jiří HOLÝ a Vladimír PAPOUŠEK. Kritické úvahy o západní literární teorii. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2006. 204 s. ISBN 8086078582. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír a Dalibor TUREČEK. Hledání literárních dějin. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 92 s. ISBN 8071857602. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Fikční světy lyriky. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 83 s. ISBN 8071855928. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Vydání české první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003. 311 s. ISBN 80-246-0735-2. info
 • RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění : Narrative fiction : contemporary poetics (Orig.). Translated by Vanda Pickettová. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 174 s. : i. ISBN 80-7294-004-X. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Kapitoly z dějin strukturální poetiky :od Aristotela k Pražské škole. Translated by Bohumil Fořt. Vyd. 1. Brno: Host, 2000. 246 s. ISBN 80-7294-003-1. info
Výukové metody
Přednáška využívá metody výkladu, analýzy a syntézy poznatků.
Metody hodnocení
Zakončení proběhne formou ústní zkoušky, během níž studenti prokáží znalost probrané problematiky a primárních textů umístěných v Elfu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zakončení kolokviem (za 4 kredity) je doporučeno pro studující učitelství českého jazyka a literatury.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.