KR010 Četba starořeckých textů

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Viktor Zavřel (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KR002 Řecká mluvnice II
Vyžadují se znalosti starořecké gramatiky v rozsahu cca 2 semestrů oborové řečiny nebo 3 semestrů neoborové (všechny deklinace, zájmena, prézentní, futurální a aoristní kmen, konjunktiv).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je jednak upevnit a rozšířit znalosti starořecké gramatiky a lexika a získat praxi při překládání z řečtiny, jednak představit konkrétní souvislý originální text zasazený do širších literárně-kulturních i jazykových souvislostí. Předmět je vyučován každý semestr a pokaždé je čten jiný autor tak, aby bylo dosaženo žánrové i jazykové pestrosti. Proto je možno předmět zapisovat opakovaně. Vyučující může vybrat text i dle preferencí studentů (historické, právní, filozofické texty a poezie).
Výstupy z učení
Na konci kurzu student:
- bude mít povědomí o problémech a úskalích představujících překlad z klasické řečtiny;
- bude mít solidní přehled o slovesné i jmenné morfologii;
- se bude za pomoci slovníku orientovat v originálním textu;
- bude rozumět základním syntaktickým zákonitostem;
- bude znát literární i jazykové pozadí tvorby vybraného autora;
- bude schopen rozlišit mezi filologickým a funkčním překladem.
Osnova
 • Každý semestr se bude číst autor jiného období, jiného literárního žánru.
 • 1. literárně-historický úvod, představení autora a jeho díla
 • 2. komentovaná četba souvislého textu
Literatura
  povinná literatura
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice řeckého jazyka. 2., fototypické vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 288 s. info
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
  doporučená literatura
 • MUCHNOVÁ, Dagmar. Syntax klasické řečtiny. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 183 s. ISBN 8024607603. info
  neurčeno
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
 • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Translated by Dagmar Bartoňková. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. ISBN 8085917696. info
 • HORROCKS, G. A History of the Language and its Speakers. London - New York, 1997. info
Výukové metody
Četba, morfologický a syntaktický rozbor textu, vysvětlování neznámé gramatiky, nácvik funkčního překladu. Vyžadována je domácí příprava spočívající ve filologickém překladu zadaného textu, vyhledání lexika a určení složitějších tvarů.
Metody hodnocení
Vyžaduje se přítomnost na seminářích a domácí příprava. Student skládá ústní kolokvium nad úryvkem textu, který přeloží a určí v něm a komentuje vybrané gramatické jevy, popřípadě obhájí svůj způsob překladu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.