AR1B201 Výstava v archivu II

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Führer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 B2.21, kromě Čt 5. 10., kromě Čt 16. 11. ; a Čt 5. 10. 14:00–15:40 B2.11
Předpoklady
AR1B200 Výstava v archivu I
Základní znalost latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolventi kurzu si v praxi vyzkoušejí realizaci výstavního projektu v Moravském zemském archivu.
Náplní kurzu, který navazuje na kurz Výstava v archivu I, je realizace výstavního projektu v Moravském zemském archivu (MZA). Již v předchozím kurzu Výstava v archivu I bylo vytvořeno libreto a scénář výstavy a byla zpracována hesla jednotlivých exponátů pro výstavní katalog. Kurz Výstava v archivu II bude rozčleněn do čtyř modulů. První modul bude věnován odborné a technické redakci katalogu výstavy, jeho přípravě k sazbě a korekturám po sazbě. Studenti budou nejprve uvedeni do zásad redakční práce a systému korektorských značek, což si vzápětí vyzkouší na redakční přípravě katalogu. Druhý modul bude věnován přípravě výstavních panelů: doprovodných textů a popisek exponátů, jejich grafickému provedení, korekturám a tisku. Třetí modul bude věnován přípravě propagace výstavy, přípravě vernisáže a doprovodného programu. Čtvrtý modul proběhne formou blokové výuky přímo v MZA. Bude spočívat v instalaci výstavy pod dohledem pracovníků restaurátorské dílny.
Výstupy z učení
Student získá:
- praktické dovednosti v oblasti redakčního zpracování knižní publikace (výstavního katalogu);
- praktickou zkušenost s přípravou výstavního projektu v archivu.
Osnova
 • 1–2) Zásady redaktorské a korektorské práce;
 • 3–5) Technická redakce a korektury katalogu výstavy (samostatná práce v hodině pod dohledem vyučujících);
 • 6–7) Příprava doprovodných textů a popisek exponátů, úprava výstavních panelů;
 • 8–9) Příprava propagace výstavy, vernisáže a doprovodného programu;
 • 10–13) Bloková výuka v MZA: instalace výstavy (proběhne v prostorách MZA až ve zkouškovém období).
Literatura
  neurčeno
 • Beneš, J. Zkoumání návštěvnosti a působnosti muzeí jako překlad zvyšování podílu na kulturním životě. In: V. Tkáč (ed.). Muzeum a publikum. Opava: Slezské muzeum Opava, 1990, s. 67-80.
 • Dolák, J. K některým obecným aspektům tvorby muzejních expozic. In: I. Chovančíková (ed.). Muzejní výstavní tvorba. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2008, s. 87-93.
 • Beneš, J. Kritika muzejních výstav z hlediska muzeologického. In: Muzea a návštěvníci, aneb Je výstava zábava či otrava? Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1997, s. 9-17.
 • Douša, P. Text ve výstavě. In: I. Chovančíková (ed.). Muzejní výstavní tvorba. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2008, s. 24-30.
 • Žalman, J. Psychologie vnímání a muzejní výstavnictví. Úskalí muzejních výstav z pohledu návštěvníků. In: Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky. Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha, 2014, s. 120-138.
 • Aumann, P. – Duerr, F. Ausstellungen machen. 2. rozšíř. vyd. Paderborn, 2014.
 • Dolák, J. Expozice jako prostředek muzejní komunikace. In: A. Komárková – M. Buriánková (ed.), Muzeum a změna III. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2009, s. 59-67.
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 467 stran. ISBN 9788024443942. info
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 361 stran. ISBN 9788024443027. info
 • DERNIE, David. Exhibition design. London: Laurence King Publishing, 2006, 192 s. ISBN 1856694305. info
 • The manual of museum exhibitions. Edited by Barry Lord - Gail Dexter Lord. Walnut Creek: Altamira Press, 2001, xxv, 544. ISBN 0759102341. info
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk. Úvod do studia muzeologie : určeno pro posluchače muzeologie, International Summer School of Museology - ISSOM a zájemce o toto studium. Druhé aktualizované a pods. Brno: Masarykova univerzita pro Letní školu muzeologie UNESCO v Brně, 2000, 169 stran. ISBN 8021012722. info
 • WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Translated by Alojz Habovštiak. Bratislava: Slovenské národné múzeum - Národné múzejné centrum, 1999, 477 s. ISBN 8080600155. info
 • BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. Opava: Open Education & Sciences pro Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, 1997, 179 s. ISBN 8090197434. info
 • DEAN, David. Museum exhibition : theory and practice. London: Routledge, 1996, xi, 177. ISBN 0415080177. info
 • BENEŠ, Josef. Muzejní prezentace. Praha: Národní muzeum, 1981, 383 s. info
Výukové metody
Semináře formou společné práce studentů na projektu pod vedením lektorů; bloková praktická výuka v MZA pod dohledem odborníků z praxe. Rozsah výuky: 4 přednášky, 22 seminářů
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je podíl na redakci přidělené části výstavního katalogu, zpracování přiděleného doprovodného textu a popisky, aktivní podíl na přípravě propagace výstavy a na instalaci výstavy v prostorách archivu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/AR1B201