KSCB004 Dějiny a kultura Taiwanu

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.24
Předpoklady
Kurz navyžaduje žádnou předběžnou znalost tématu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/25, pouze zareg.: 1/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje chronologický přehled historických etap dějin Taiwanu a jednotlivých kulturních vlivů, které se podílejí na vytváření kulturní identity současného Taiwanu.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- identifikovat základní termíny, události a osobnosti vážící se s k taiwanským dejinám
- interpretovat různé historické přístupy k problematice Taiwanu
- demosntrovat, jak sa v kultuře projevuje npř. kolonializmus, či nacionalizmus
-definovat jak se vytváří čínská a taiwanská kulturní identita
Výstupy z učení
Kurz bude rozdělen do tématických celků - historie, současná politická situace, společnost a kultura. Studenti budou rozděleni do týmů a v rámci vybraného okruhu vypracují týmový projekt
Osnova
 • 1. Reprezentace Taiwanu; obyvatelé Taiwanu
 • 2. Původní obyvatelstvo: dělení kmenů; jazyk; metodologické přístupy ke studiu původního obyvatelstva
 • 3. Portugalská, španělská a holandská kolonizace: Taiwan jako obchodní křižovatka, první písemné záznamy, koloniální architektura, snahy o asimilaci původního obyvatelstva.
 • 4. Zheng Chenggong a jeho království; Taiwan jako součást čínské říše za dyn. Qing: správní systém, školství, architektura; literatura
 • 5. Japonská okupace Taiwanu (1898-1937): reformy japonské koloniální správy, asimilační politika; architektura jako symbol koloniální nadvlády
 • 6. Japonská okupace Taiwanu (1898-1937): reakce taiwanského obyvatelstva na koloniální přítomnost; vojenská reakce, politická a kulturní hnutí; vznik moderní taiwanské literatury
 • 7. Taiwan v době čínsko-japonské války (1937-1945): asimilační politika, cenzura, literatura
 • 8. Taiwan po převzetí Čínou (1945-1949): reformace, konflikt mezi domácím a nově příchozím obyvatelstvem, povstání 28. února 1947 a jeho důsledky
 • 9. 50.-60. léta: dopady represivní politiky na společnost Taiwanu (sociálně-ekonomické změny); literatura 50. – 60. let jako reakce na změnu v společnosti
 • 10. 70. léta: sociálně-ekonomické podmínky, mezinárodního postavení a reakce v kulturní sféře
 • 11. Demokratizace a její dopady na kulturu Taiwanu: konstrukce taiwanské identity, taiwanizace společnosti a její implikace v různých oblastech života; komercionalizace a vznik pop-kultúry.
 • 12. Interpretace filmu Cape No. 7
Literatura
  povinná literatura
 • Taiwan : a new history. Edited by Murray A. Rubinstein. Expanded ed. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. xvi, 560. ISBN 9780765614957. info
 • BROWN, Melissa J. Is Taiwan Chinese? : the impact of culture, power, and migration on changing identities. Berkeley: University of California Press, 2004. xvi, 333. ISBN 0520231821. info
  doporučená literatura
 • Re-writing culture in Taiwan. Edited by Fang-Long Shih - Stuart Thompson - Paul-Francois Tremlett. 1st pub. London: Routledge, 2009. xiv, 218. ISBN 9780415466660. info
 • LIŠČÁK, Vladimír. Taiwan. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 125 s. ISBN 8072770977. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Taiwan :jiná Čína. 1. vyd. Havířov: Petr P. Pavlík, 1992. 163 s. ISBN 80-85574-04-7. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou semináře.
Metody hodnocení
Studentské prezentace - týmová práce Aktivita v hodinách Domácí příprava
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/KSCB004