PV157 Autentizace a řízení přístupu

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
Doporučeno absolvování PV080.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 73 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má za cíl prohloubit znalosti absolventů kurzu PV080 v oblasti autentizace a řízení přístupu, pro nabytí schopnosti:
vysvětlit souvislosti a vztahy mezi různými metodami autentizace a řízení přístupu;
odhadnout použitelnost moderních biometrických metod autentizace, jejich dopady a praktické problémy;
posoudit používané metody autentizace v počítačovém prostředí;
odhadnout výhody a nevýhody metod autentizace řízení přístupu;
aplikovat různé přístupy pro návrh řešení autentizace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit souvislosti a vztahy mezi různými metodami autentizace a řízení přístupu;
odhadnout použitelnost moderních biometrických metod autentizace, jejich dopady a praktické problémy;
posoudit používané metody autentizace v počítačovém prostředí;
odhadnout výhody a nevýhody metod autentizace řízení přístupu;
aplikovat různé přístupy pro návrh řešení autentizace.
Osnova
  • Autentizace uživatelů tajnými informacemi. Autentizace uživatelů tokeny. Úvod do biometrické autentizace. Základní druhy biometrik. Problémy použití biometrik. Autentizace dat. Elektronický podpis a jeho použití. Autentizace strojů a aplikací. Autorizace a řízení přístupu. Volitelné řízení přístupu. Víceúrovňové systémy. Autentizační a autorizační techniky v současných ICT systémech.
Literatura
    povinná literatura
  • VAN OORSCHOT, Paul C. Computer security and the Internet : tools and jewels. Cham: Springer, 2020. xxiii, 365. ISBN 9783030336486. info
    doporučená literatura
  • MATYÁŠ, Václav (Vašek) a Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 s. 1. ISBN 978-80-210-4556-9. info
  • RAK, Roman, Václav MATYÁŠ, Zdeněk ŘÍHA, Viktor PORADA, Ondřej BITTO, John DAUGHMAN, Jean HENNEBERT, Danka SEIGOVÁ, Vlastimil STENZL, Jiří STRAUS, Marie SVOBODOVÁ a Halina ŠIMKOVÁ. Biometrie a identita člověka - ve forenzních a komerčních aplikacích. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 664 s. Profesionál. ISBN 978-80-247-2365-5. URL info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Pisemna zaverecna zkouska (lze ziskat cca 70 % bodu) ve zkouskovem obdobi. Polosemestralni pisemna zkouska (lze ziskat cca 30 % bodu).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/PV157