PV017 Řízení informační bezpečnosti

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
Doporučuje se absolvovat po PV080.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 82 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnutí znalostní báze usnadňující výkon funkce manažera odpovědného za informační bezpečnost.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen
navrhnout jednoduchou politiku informační bezpečnosti,
provést jednoduchou analýzu rizik,
posoudit dosaženou úroveň záruky za bezpečnost,
zdůvodnit volbu bezpečnostních opatření a
vysvětlit problematiku informační bezpečnosti na úrovni managementu organizace.
Výstupy z učení
Student po absolvování tohoto předmětu bude schopný plnit roli manažera informační bezpečnosti v malé organizaci.
Osnova
 • Pojmy, definice.
 • Anatomie informační bezpečnosti.
 • Standardizační procesy a základy relevantní legislativy.
 • Řízení informační bezpečnosti v organizaci.
 • Řízení rizik.
 • Politika informační bezpečnosti.
 • Systém řízení informační bezpečnosti, ISMS, projekt ISMS.
 • Vybrané aspekty auditu a hodnocení informační bezpečnosti.
Literatura
  doporučená literatura
 • CALDER, Alan a Steve WATKINS. IT governance : a manager's guide to data security and ISO 27001 / ISO 27002. 4th ed. Philadelphia: Kogan Page, 2008. x, 372. ISBN 9780749452711. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Písemná zkouška - polosemestrální a závěrečná.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: PS 2008 - samostudium, konzultace.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/PV017