PV2A311 Středověká latina I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 L34, kromě Čt 16. 11.
Předpoklady
Zkouška z latinského jazyka v bakalářském cyklu studijního programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Středověká latina je kulturněhistorickým a jazykovým jevem, který v plné kontinuitě navazuje na latinský jazyk a latinskou literární kulturu antického starověku. Kurz středověké latiny demonstruje tuto kontinuitu a její nástroje a vysvětlí hlavní charakteristiky středolatinského jazyka a literatury jakožto nositelů duchovní kultury evropského i českého středověku. Demonstruje středověkou latinu rovněž jako jazyk historických pramenů a diplomatických památek. Shrne přehledné informace o pramenech a odborné literatuře k základnímu i dalšímu studiu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zorientovat se v pomůckách ke studiu středověké latiny (učebnice a úvody, slovníky, edice);
- s pomocí slovníků přeložit jednodušší středolatinské texty literárního i diplomatického charakteru.
Osnova
 • Přednáška: Předmět a časové vymezení latinské medievistiky;
 • Historie studia středověké latiny;
 • Konstitutivní prvky středověké latiny (latina klasická, vulgárí, křesťanská);
 • Slovníky a další základní pomůcky ke středověké latině;
 • Stav latinského jazyka na sklonku římského imperia;
 • Merovejská latina;
 • Karolinská renesance (a další "humanistická" hnutí středověku až po renesanční humanismus);
 • Benediktinské kláštery raného středověku;
 • Insulární latina a její představitelé;
 • Christianizace českých zemí a začátky česko-latinské literatury;
 • Latina vrcholného středověku (hlavní odchylky od latiny klasické);
 • Formy a žánry středo- latinské prózy;
 • Formy středolatinské poezie (poezie metrická, rytmická a rytmometrická);
 • Duchovní poezie latinského středověku. Světská poezie latinského středověku;
 • Seminář: četba, překlad a výklad vybraných literárních, především pak diplomatických textů.
Literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Texty ke cvičením ze středověké latiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 87 s. ISBN 8021010584. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 365 s. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. In Středověká latina. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1059-2. info
Výukové metody
Přednáška (50%) Seminář (50%)
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/klas/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PV2A311