DSMB13 Sběratelství a antika

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 16:00–17:40 A21
Předpoklady
!(( SEMESTR ( 1 ) || SEMESTR ( 2 )) && TYP_STUDIA ( B )) && ! DSMgrB13 Sběratelství a antika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu výuky se studenti seznámí se základními tendencemi sběratelství v období antiky (v oblasti antického Řecka a Říma) a s historií a vývojem sběratelství antických reálií, která je nedílnou součástí sběratelství od antiky po současnost.
Součástí předmětu je rovněž exkurze, na níž se studenti seznámí v praxi s expozicí antických reálií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat projevy fenoménu sběratelství v období antiky. Bude rovněž schopen určit a popsat základní tendence sběratelství antických reálií v jednotlivých historických obdobích.
Osnova
 • 1. sběratelství, sbírání, sbírkotvorná činnost
 • 2. sběratelství v období antického Řecka
 • 3. sběratelství v období antického Říma
 • 4. antické reálie a české země
 • 5. antické reálie jako součást sbírek muzeí, galerií a památkových objektů
 • 6. exkurze
Literatura
  povinná literatura
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. II. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1974. 428 s. info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. I. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1973. 581 s. info
 • PLINIUS SEKUNDUS, G. O umění a umělcích. Přeložil V. Prach. Praha, 1941. info
  doporučená literatura
 • Ancient libraries. Edited by Jason König - Katerina Oikonomopoulou - Greg Woolf. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xx, 479. ISBN 9781107012561. info
 • CICERO, Marcus Tullius. Listy přátelům. Translated by Václav Marek. 1. vyd. Praha: Arista, 2001. 565 s. ISBN 8086223302. info
 • CICERO, Marcus Tullius. Řeči proti Verrovi. Praha: Odeon, 1972. info
 • PLÚTARCHOS, 50-120. Životopisy slavných Řeků a Římanů. [Sv.] 1. Translated by Antonín Hartmann, Edited by Josef Češka. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967. 834 s. info
 • PLÚTARCHOS, 50-120. Životopisy slavných Řeků a Římanů. [Sv.] 2. Translated by Antonín Hartmann, Edited by Josef Češka. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967. 808 s., př. info
Výukové metody
Výklad a diskuze v rozmezí dvou hodin jednou za čtrnáct dní.
Metody hodnocení
Aktivní účast v hodinách, přednesení krátkého referátu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DSMB13