p986 Tělesná výchova - Karate

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Michal Guzej, Ph.D. (cvičící)
Aleš Róth (cvičící), Jarmila Titzová (zástupce)
Andrea Šamšulová, DiS. (pomocník)
Garance
Aleš Róth
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Aleš Róth
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p986/01: St 7. 10. 18:00–19:40 velká těl. pod Hradem, St 14. 10. 18:00–19:40 velká těl. pod Hradem, St 21. 10. 18:00–19:40 velká těl. pod Hradem, St 4. 11. 18:00–19:40 velká těl. pod Hradem, St 11. 11. 18:00–19:40 velká těl. pod Hradem, St 18. 11. 18:00–19:40 velká těl. pod Hradem, St 25. 11. 18:00–19:40 velká těl. pod Hradem, St 2. 12. 18:00–19:40 velká těl. pod Hradem, St 9. 12. 18:00–19:40 velká těl. pod Hradem, St 16. 12. 18:00–19:40 velká těl. pod Hradem, St 6. 1. 18:00–19:40 velká těl. pod Hradem, M. Guzej
p986/02: St 7. 10. 19:40–21:20 velká těl. pod Hradem, St 14. 10. 19:40–21:20 velká těl. pod Hradem, St 21. 10. 19:40–21:20 velká těl. pod Hradem, St 4. 11. 19:40–21:20 velká těl. pod Hradem, St 11. 11. 19:40–21:20 velká těl. pod Hradem, St 18. 11. 19:40–21:20 velká těl. pod Hradem, St 25. 11. 19:40–21:20 velká těl. pod Hradem, St 2. 12. 19:40–21:20 velká těl. pod Hradem, St 9. 12. 19:40–21:20 velká těl. pod Hradem, St 16. 12. 19:40–21:20 velká těl. pod Hradem, St 6. 1. 19:40–21:20 velká těl. pod Hradem, M. Guzej
Předpoklady
POV_TV
Předmět je zařazen do povinné části výuky tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Tradiční karate je staré bojové umění beze zbraně, které sloužilo jako účinná sebeobrana v Japonsku v dobách, kdy boj o svůj život byl každodenní realitou a nošení zbraní bylo zakázáno. Cílem je ovládnout: a) základní technika postoje, kopy, údery b) Sebeobrana c) Dýchací a koncentrační cvičení
Výstupy z učení
Při správném studiu principu karate jsou jeho studenti schopni využít maximálně možnosti svého těla a vytvořit tak silnou a účinnou techniku, kterou při správném načasování a umístění zneškodní soupeře.
Osnova
  • Výuka bude směrována k využití základních principů tradiční karate do reálných sitaucí sebeobrany.
Literatura
  • ČIHOUNKOVÁ, Jitka a Michal VÍT. Držení těla a dechová cvičení v karate. In Rozvoj profesionálnych kompetencií učitel´ov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. vyd. první. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2009. s. 108 - 118. ISBN 978-80-8083-831-7. info
  • STRNAD, Karel. Karate : cesta k prvnímu danu : Shotokan ryu : techniky, sestavy, zápas, příprava na zkoušky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 189 s. ISBN 9788024719320. info
  • KOLÁŘ, František a Miloslav KOLÁŘ. Karate : základy sportovního karate a úderové techniky pro sebeobranu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1976. 156 s. : f. info
Výukové metody
Lekce jsou založeny reálném aplikování technik karate na praxi and sebeobrany.
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence bez omluvy - nahrazování dalších absencí nebude umožněno
Informace učitele
http://www.karatebrno.cz
Informace k výuce Tv najdete na www.fsps.muni.cz/cus/. www.karatebrno.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka pro začátečníky (možnost zapůjčení kimona) .
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.