DU2106 Odborná exkurze vícedenní

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (cvičící)
Garance
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit odbornou prezentaci v rámci uměleckohistorické exkurze.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen připravit odbornou prezentaci v rámci uměleckohistorické exkurze.
Osnova
  • Příprava materiálů, heuristika, prezentace.
Literatura
  • Doporučená literatura se mění dle jednotlivých destinací a témat exkurzí. Při každé vypsané exkurzi bude doporučována literatura zvlášť.
Výukové metody
prezentace, konzultace
Metody hodnocení
ústní prezentace
Informace učitele
Odborná exkurze je koncipována jako forma aktivního zapojení studentů na exkurzích pořádaných Seminářem dějin umění. Je třeba se vždy domluvit s garanty příslušných exkurzí, které se v daném semestru vypisují, na formě splnění, která je minimálně formou písemné seminární práce, zpravidla doplněné ústním referátem a prezentací. Následně je hodnocena kvalita seminární práce (a referátu), která může být dána k přepracování, ale v případě špatné kvality nemusí být ani akceptována.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.