DAF01 Disertační seminář 1 - 4

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Margita Havlíčková (přednášející)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 16:00–19:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je systematická podpora výzkumu studentů a práce na samotné disertační práci. Kurz umožňuje reflektovat průběh práce, vést diskusi o aktuálních výzkumných problémech a metodologicky studentovi práci směřovat.
Výstupy z učení
- student zpřesňuje téma disertační práce jak materiálově, tak metodologicky
- student soustavně postupuje ve výzkumu a psaní disertační práce
Osnova
 • Předmět se realizuje ve dvou seminárních skupinách podle studijních plánů, v případě potřeby a zájmu je možné svolat společné seminární sezení.
 • Kurz zahrnuje individuální konzultace se školitelem (konají se dle potřeba, nejméně však jednou za semestr!), jednak formou pravidelných skupinových setkání. Disertační seminář se koná každý semestr po celou (standardní) dobu studia. Student je povinen si seminář zapisovat pravidelně a v patřičné návaznosti, a to od prvního semestru studia.
 • Skupinové semináře se konají obvykle blokově jednou až dvakrát za semestr.
 • Prezentace se konají dle dohodnutého harmonogramu, přičemž student je povinen rozeslat svůj příspěvek vedoucímu práce tři týdny a ostatním doktorandům nejpozději týden dní před konáním semináře. Určení studenti vypracují koreferát.
 • Postupné úkoly pro jednotlivé semináře jsou po semestrech stanoveny takto:
 • I (konec 2. semestru). Prezentace dopracovaného výzkumného projektu: vymezení a popis zkoumaného problému, plán postupu práce, hypotetické závěry, stav bádání v dané oblasti, definice klíčových pojmů, vymezení teoretického/historického kontextu, komentovaná rešerše prostudované literatury a základního korpusu pramenů (cca 15 stran).
 • II (4. semestr): První vzorová kapitola: teoretický úvod (v rozsahu cca 30 stran).
 • Podrobnější specifikace práce obou seminářů na webu jednotlivých pracovišť.
Literatura
 • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Předmět je realizován formou individuálních konzultací a společných seminárních setkání.
Metody hodnocení
Každý jednotlivý zápočet se uděluje jednak na základě odevzdání příslušné části disertační práce, jednak za prezentaci a povinnou aktivní účast v seminárních diskusích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DAF01