JSB253 Války, puče, diktatury: Balkán 1900–1945

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cyklus přednášek seznamuje s vyvrcholením národotvorného a státotvorného procesu jednotlivých balkánských národů na počátku 20. století (balkánské války), které zároveň znamenalo i definitivní vyřešení tzv. Východní otázky, jež na Balkáně představovala klíčový problém od konce 18. století. Zevrubně se přednáška zabývá příčinami a důsledky první světové války v regionu i všemi aspekty Versailleského mírového systému. Přibližuje politický, kulturní i hospodářský vývoj jednotlivých balkánských států v meziválečném období a odhaluje přičiny, které vedly k dramatickým událostem občanských válek a krveprolití prakticky na celém Balkánském poloostrově v letech druhé světové války. V závěru se zabývá historickými předpoklady a fakty, které vedly k vítězství komunistů v prakticky všech balkánských zemích.
Výstupy z učení
Student by měl na konci kurzu porozumět a vysvětlit podstatu složitých mezietnickýchz vztahů na Balkáně a dokázat objektivně interpretovat politické děje, které zapříčinil Versailleský mírový systém na tomto území.
Osnova
 • Situace na Balkáně po mladoturecké revoluci.
 • Balkánský svaz a balkánské války.
 • První světová válka na Balkáně a její dopad na jednotlivé balkánské státy a národy.
 • Versailleský mír: nová tvář Balkánského poloostrova.
 • Řecko-turecká válka a její dopad na balkánskou etnickou i politickou mapu.
 • Mezi demokracií, diktaturou a fašismem: balkánské státy v období dvacátých a třicátých let.
 • Bulharská cesta mezi puči.
 • Jugoslávské problémy a cesta k rozpadu státu.
 • Albánie, problémy "nechtěného dítěte" balkánských válek.
 • Řecko během diktatury.
 • Cesta k Válce na Balkánu.
 • Válečná mapa Balkánu: Velká Albánie a Velké Bulharsko.
Literatura
  doporučená literatura
 • TEJCHMAN, Miroslav. Balkán ve válce a v revoluci : 1939-1945. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008, 768 s. ISBN 9788024613741. info
 • HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 716 s. ISBN 9788071069393. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, 768 s. ISBN 80-7106-192-1. info
 • GLENNY, Misha. Balkán, 1804-1999 : nacionalismus, válka a velmoci. Translated by Olga Kovářová - Martin Kovář. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003, 547 s. ISBN 8072579762. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2000, 508 s. ISBN 80-7106-404-1. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Řekové a Turci :nepřátelé nebo spojenci? Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, 226 s. ISBN 80-7106-378-9. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998, 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • TEJCHMAN, Miroslav. Dějiny Rumunska. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997, 86 s. ISBN 8071844802. info
  neurčeno
 • DANEŠ, Jiří Viktor. Balkán po válce roku 1913. V Praze: Jos. R. Vilímek, 1914, 40 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem či zkouškou, uděleným na základě docházky na přednášky a krátkého ústního pohovoru, v případě zkoušky rozpravou nad vybraným tématem a doplňující otázkou.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.