ETDEP Etnologické praktikum

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na aplikování získaných teoretických a praktických znalostí studentů při vedení týmových výzkumů, terénních praxí studentů bakalářského a magisterského studia, seminářů, workshopů nebo při přípravě a realizaci výukových předmětů v rámci studijní nabídky Ústavu evropské etnologie. Náplň činnosti podléhá schválení školitele.
Výstupy z učení
Student získá praktické zkušenosti uplatnitelné pro jeho další odborné působení v oblasti výzkumu (organizace a koordinace týmových výzkumů; vědeckých setkání) a výuky (příprava a realizace předmětu ve studijní nabídce ústavu).
Osnova
  • Dle specifických nároků jednotlivých aktivit (výzkum, pedagogická činnost).
Výukové metody
Teoretická příprava; výzkum; konzultace; zpracování výstupů.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/ETDEP