TIM_B_001 Úvod do studia interaktivních médií I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Alena Albíniová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz uvádí do problematiky nových médií. Cílem kurzu je zmapovat základní terminologii a tematické okruhy studií nových médií a technologické a textuální vlastnosti nových médií, přičemž důraz je kladen na zvládnutí základního pojmového aparátu, zahrnujícího koncepty digitality, hypertextuality, remediace a konvergence, virtuality a kybertextu. Součástí kurzu je osvětlení základních technologických a historických fakt spojených s novými médii.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- Rozumět základní terminologii a tematickým okruhům studií nových médií a technologickým a textuálním vlastnostem nových médií: digitalita, hypertextualita, remediace a konvergence, virtualita a kybertext.
- Diskutovat základní historická fakta spojená s novými médii.
Osnova
 • - Studia nových médií.
 • - Definice a typologie médií.
 • - Digitální média – technologické vlastnosti nových médií.
 • - Kybertext a virtualita.
 • - Kód / protokol.
 • - Hypertext a hypermédia – teorie a historie hypertextu.
 • - Multimédia, konvergence a remediace.
 • - Nová média a sociální / kulturní prostor.
 • - Interaktivita.
 • - Historie nových médií.
Literatura
 • Handbook of new media : social shaping and consequences of ICTs : updated student edition. Edited by Leah A. Lievrouw - Sonia M. Livingstone. Thousand Oaks [Calif.]: SAGE, 2006, xix, 475. ISBN 1412918731. info
 • BOLTER, Jay David a Richard A. GRUSIN. Remediation : understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, xi, 295. ISBN 0262522799. info
 • LANDOW, George P. Hypertext 2.0. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997, x, 353. ISBN 0801855861. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ukončení formou písemné zkoušky.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.