ETDPSV Pramenné studium a terénní výzkum

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Pramenné studium a terénní výzkum představuje pokročilé praktikum etnologického výzkumu v terénu či v paměťových fondech, a to v návaznosti projekt disertační práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude ovládat pokročilé výzkumné metody etnologie, identifikovat vhodné prameny a provést jejich analýzu, za užití adekvátních metodologických postupů odpovídajících zvolenému výzkumnému tématu.
Osnova
 • Uskutečňuje se po konzultaci se školitelem v návaznosti na téma disertační práce.
 • 1. Definování výzkumného tématu, volba příslušných metod výzkumu.
 • 2. Identifikace pramenů, výběr respondentů.
 • 3. Studium literatury a podkladových materiálů.
 • 4. Realizace výzkumu, vyhodnocení získaných dat.
 • 5. Zpracování výzkumné zprávy, konzultace k obsahu zprávy.
Literatura
  doporučená literatura
 • DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 273 s. ISBN 9788021068629. info
 • NOSKOVÁ, Jana. Biografická metoda a metoda orální historie : na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014, 109 stran. ISBN 9788087112847. info
 • Dotazníky České národopisné společnosti. Edited by Daniel Drápala. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2014, 163 s. ISBN 9788090527324. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklor dětí a jeho etnologický výzkum : metodologická příručka. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno, 2014, 90 stran. ISBN 9788087112823. info
 • ALTMAN, Karel. Periodický tisk jako zdroj etnologického poznání. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014, 99 stran. ISBN 9788087112811. info
 • TONCROVÁ, Marta a Lucie UHLÍKOVÁ. Terénní výzkum etnokulturních tradic : metodologická příručka. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Praha - pracoviště Brno, 2014, 80 s. ISBN 9788087112830. info
 • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 342 s. ISBN 9788021068834. info
 • DOUŠEK, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. 1. vyd. Brno: muniPRESS, 2013, 141 s. Etnologické příručky. ISBN 978-80-210-6245-0. info
Výukové metody
Teoretická příprava, práce s prameny, terénní výzkum, čtení.
Metody hodnocení
Písemná zpráva.
Informace učitele
Student si předmět zapisuje každý semestr od počátku studia (možnost opakovaného zápisu), nejméně tedy osmkrát v průběhu studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Pramenné studium zapisuje se 4x.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/ETDPSV