DU5004 Odborná prezentace

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/2. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia přednese odborný příspěvek týkající se tématu disertační práce, případně metod použitých při jejím zpracovávání. Téma, rozsah a způsob prezentace referátu jsou stanoveny na základě dohody mezi školitelem a doktorandem. Referát může být přednesen na vědeckých konferencích, sympoziích, specializovaných kolokviích.
Výstupy z učení
referát na vědecké konferenci, sympoziu, specializovaném kolokviu
Osnova
  • Na základě četby primárních pramenů a/nebo studia sekundární literatury student připravuje text příspěvku. Výběr tématu i dílčí výsledky konzultuje se školitelem. Referát musí být přednesen před odborným publikem.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • The literature is prescribed individually according to the topic of the thesis.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě přípravy a přednesení odborného referátu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/DU5004