DSMA10 Základy antické numismatiky a epigrafiky

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Nina Jašková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Nina Jašková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 A24
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Základní schopnost porozumění latinským textům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška seznámí posluchače se základními pojmy epigrafiky, s vývojem latinského písma a s institucemi římského státu, především v době císařské. Současně bude přihlédnuto k epigrafice řecké. Dále přednáška seznámí posluchače se základními pojmy numizmatiky, s mincovními kovy, s řeckým a římským mincovnictvím.
Výstupy z učení
Student se bude po absolvování předmětu orientovat v základních hmotných pramenech; bude schopen určit a popsat řeckou a římskou minci; přečíst a přepsat antický nápis a rozvést jeho zkratky.
Osnova
 • Základní pojmy epigrafiky.
 • Vývoj latinského písma.
 • Formy latinských jmen.
 • Instituce římského státu, především v době císařské.
 • Cursus honorum.
 • Struktura římského vojska a římsko-provinciální správy.
 • Základní pojmy numizmatiky.
 • Předmincovní formy platidel.
 • Mincovní kovy a razidla starověku.
 • Řecké mincovnictví.
 • Římské mincovnictví.
 • Exkurze do numizmatického oddělení (ukázka mincí).
Literatura
  doporučená literatura
 • VIDMAN, Ladislav. Psáno do kamene : (antická epigrafie). 1. vyd. Praha: Academia, 1975. 183 s., př. info
 • ČEŠKA, Josef a Radislav HOŠEK. Inscriptiones Pannoniae Superioris in Slovacia Transdanubiana asservatae [1-3184]. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967. info
 • HOŠEK, Radislav. Tituli Latini Pannoniae Superioris annis 1967-1984 in Slovacia reperti. Praha, 1984. info
 • DESSAU, H. Inscriptiones Latinae selectae. Berlin, 1914. info
 • CAGNAT, René. Cours d'épigraphie Latine. 4. éd. Paris: Fontemoing et Cie, 1914. 504 s., př. info
 • DE RUGGIERO, H. Sylloge epigraphica orbis Romani. Roma, 1904. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse ve skupině.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSMA10