LJ452 Letní škola klasických studií

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zapojit studenty do Letní školy klasických studií, kterou organizuje Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Studenti zde mají jedinečnou příležitost vyslechnout si nejrůznější interdisciplinární přednášky a seznámit se s lidmi, kteří se zajímají o klasickou filologii, antickou kulturu a její dědictví ve středověku, novověku i v současnosti.
Výstupy z učení
Student by na konci kurzu měl být primárně schopen:
vlastními slovy shrnout obsah jednotlivých přednášek;
Další výstupy z učení závisí na aktuálních tématech přednášek a seminářů.
Osnova
 • Letní škola je každý rok jinak tematicky zaměřená. Kromě přednášek do ní bývá zařazena i četba souvisejících originálních textů. Obecně se vyskytují následující tematické okruhy:
 • Dědictví antiky ve středověkém myšlení a umění;
 • Latinské přírodovědné spisy;
 • Středověká hudba;
 • Antické motivy v moderním umění;
 • Historická a kulturně historická témata (postava Karla IV., reformace, funkce klášterů ve středověku apod.);
 • Pozdní antika;
 • Humanistická latina.
Literatura
 • Literatura se liší podle tematického zaměření letní školy.
Výukové metody
Přednášky, četba latinských textů.
Metody hodnocení
Odborná esej na jedno z přednášených témat. Aktivní účast na minimálně 20 hodinách.
Informace učitele
http://www.ics.cas.cz/index.php
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LJ452