TCZJ27 Tlumočnické dovednosti II

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (přednášející)
Garance
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TCZJ27/01: Po 18:00–19:40 D21, I. Kupčíková
TCZJ27/02: Po 16:00–17:40 D21, I. Kupčíková
Předpoklady
TCZJ17 Tlumočnické dovednosti I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz doplňuje praktické kurzy tlumočení o další dovednosti nutné pro dosažení co nejlepšího výkonu. Tento kurz má za cíl seznámit studenty s postupy, které mají tlumočníka připravit na samotný tlumončnický výkon a také seznámit se specifiky konsekutivního tlumočení.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen se adekvátně připravit na tlumočnický výkon.
Osnova
  • Věcná a formální příprava na tlumočení; Jazyková příprava na tlumočení, analýza zdrojového textu/sdělení; Aktivizace slovní zásoby, práce s "odbornými výrazy" v ČZJ; Konsekutivní tlumočení, sebereflexe.
Literatura
    doporučená literatura
  • HUMPLEY J, ALCORN B., So You Want to be an Interpreter? Introduction to sign language interpreting. Seattle, WA:H&H Publishing company.
  • JANZEN, T. Introduction to the theory and practice of signed language interpreting. I T. Janzen (red.), Topics in signed language interpreting: theory and practice (s. 3-24). Amsterdam: 2005 John Benjamins.
  • HUMPHREYS L, The professional Sign Language Interpreter's Handbook: The Complete, Practual For The Interpreting Profession. SLI Media, IDaho.
  • MÜGLOVÁ, Daniela. Komunikace, tlumočení, překlad, aneb, Proč spadla Babylonská věž? Nitra: Enigma. 324 s. ISBN 9788081330254. 2013. info
  • NAPIER, Jemina, Rachel MCKEE a Della GOSWELL. Sign language interpreting : theory and practice in Australia and New Zealand. 2nd edition. Sydney: The Federation Press. xiv, 239. ISBN 9781862877801. 2010. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická cvičení, samostatné výstupy v semináři
Metody hodnocení
závěrečné přezkoušení
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/TCZJ27