UCJXJ01 Seminář k magisterské diplomové práci I - jazykovědné

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem semináře je vést studenta prostřednictvím pravidelných individuálních konzultací k přípravě magisterské diplomové práce, jež bude splňovat požadavky kladené na tento typ textů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
zformulovat cíl, metodiku zpracování, osnovu a anotaci kvalifikační práce;
samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní didaktickou a pedagogickou literaturu podle tematického zaměření své práce;
navrhnout adekvátní metody sběru materiálu pro svou práci a na jejich základě sběr provést;
samostatně popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
navrhnout didaktické zpracování vybraného jazykového jevu pro středoškolskou úroveň;
zvládnout psaní diplomové práce podle požadavků, které jsou na tento typ kvalifikačních prací na FF MU kladeny.
Osnova
 • Stanovení cíle práce, pracovních metod, tvorba osnovy.
 • Seznámení s adekvátní odbornou literaturou.
 • Seznámení s adekvátní didaktickou a pedagogickou literaturou.
 • Sběr materiálu, jeho třídění.
 • Počátek analýzy, interpretace a hodnocení shromážděného materiálu.
 • Didaktický pohled na danou problematiku.
 • Psaní jednotlivých kapitol práce, tvorba anotace.
 • Přesnou osnovu kurzu stanovuje vedoucí práce na základě konzultací se studentem.
Literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vydání. Brno: Knihař, 2002. 223 stran. ISBN 8086292053. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Domácí práce, konzultace. Předmět je organizován individuálně.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/UCJXJ01