PV1B67 Faleristika a vexilologie

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.42
Předpoklady
! PV1A252 Faleristika a vexilologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnutí základních informací o obou disciplínách. Faleristika studuje vývoj záslužných a dalších řádů nebo vyznamenání a jejich proměny ve středověku a novověku. Studiem členů řádů a rytířských společností dospíváme k poznání sociálních struktur. Ve vexilologické části se zaměřujeme na postižení symboliky nebo ideologie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu získají studenti praktické zkušenosti při správě faleristických nebo vexilologických muzejních sbírek a pochopení sociálního zázemí řádových společenství.
Osnova
 • 1) Základní pojmy, terminologie, literatura faleristiky
 • 2) Velké rytířské řády
 • 3) Záslužné řády
 • 4) Řády a vyznamenání 19. století
 • 5) Historicko-sociologické aspekty faleristiky
 • 6) Členství moravské šlechty v řádových organizacích
 • 7) Faleristika a výtvarné umění
 • 8) Princip vyznamenání a rovnosti občanů v občanské společnosti
 • 9) Základní pojmy a literatura vexilologie
 • 10) Středověké vexilologické předměty
 • 11) Vexilologie v novověku
 • 12) Symbolický kontext vexilologie
Literatura
 • Stolzer, Johann - Steeb, Christian [Hrsg.]: Österreichs Orden vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1996. 513 s.
 • Alexy, Zdenko G.: Ehrenzeichen der Kapitel in vormals Habsburgischen Ländern. Wien - Köln - Wiemar : Böhlau Verlag, 1996. 218 s. ISBN 3-205-98645-8
 • KOLÁČNÝ, Ivan. Řády a vyznamenání Habsburské monarchie. Vyd. 1. Praha: Elka Press, 2006. 300 s. ISBN 8090274595. info
 • Fidler, J.-Wittlichová, L.-Kocourek, O.-Rendek, J.(Eds.): Krása evropské faleristiky. Vyznamenání členských zemí Evropské unie. = The beauty of European faleristics …, Praha : Naše vojsko, 2009. 63 s., barev. il. ISBN:978-80-206-0997-7
 • Koláčný, Ivan - Sklenářová, Sylva - Engelbrecht, Wilken W. K. H. Nizozemí v řádech a vyznamenáních od zlatého rouna po současnost. Brno : Moravské zemské muzeum, 2015. 184 s. : ilustrace, portréty, erby. ISBN:978-80-7028-448-3
 • LOBKOWICZ, František. Encyklopedie řádů a vyznamenání. 1. vyd. Praha: Libri, 1995. 238 s., [8. ISBN 80-901579-9-8. info
 • Měřička, Václav: Orden und Auszeichnungen. Prague, Artia 1966.
Výukové metody
Výuka je rozdělena na přednášky a semináře, v nichž budou interpretovány písemnosti ve fondech Moravského zemského archivu se vztahem k faleristice.
Metody hodnocení
Hodnocení bude založeno na krátké písemné práci, zaměřenou na dílčí otázky faleristiky a vexilologie. Posuzování formou zápočtu, jehož obsahem bude rozbor práce a doplňující otázky k tématu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/PV1B67