UJ_SLAV01 Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen charakterizovat nejdůležitější složky sběratelské, malířské a literární činnosti Ludivíka Kuby ve slovanském světě. Bude se rovněž orientovat v Kubově díle, které bude moci ve své další odborné slavistické práci využívat jako důležitý pramen stavu lidové kultury slovanských národů na přelomu 19. a 20. století.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientace v rozsáhlé folkloristické a malířské činnosti Ludvíka Kuby ve slovanském světě a bude obeznámen s jeho literárním dílem.
Osnova
 • Źivot a dílo Ludvíka Kuby
 • Charateristika hudebně sběratelského díla
 • Charakteristika literárního díla
 • Cahrakteristika malířského díla
 • Ludvík Kuba na slovanském západě
 • Ludvík Kuba na slovanském jihu
 • Ludvík Kuba na slovanském východě.
Literatura
 • Stanislav, Josef: Ludvík Kuba - zakladatel slovanské hudební folkloristiky. Panton, Praha 1963.
 • Langhammerová, Jiřina: Ludvík Kuba renesanční osobnost slovanského světa. Národní muzeum, Praha 2011.
 • KALINA, Petr. Literární, hudební a výtvarné dílo Ludvíka Kuby jako jedinečný pramen výzkumu lužickosrbských smyčcových chordofonů. In Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2007. s. 11-20. ISBN 978-80-87112-01-4. info
 • KUBA, Ludvík. Zaschlá paleta : paměti [II-27124/4]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Bosně a Hercegovině : cesty a studie z roků 1893-1896. V Praze: Družstevní práce, 1937. info
 • KUBA, Ludvík. Cesty za Slovanskou písní, 1885-1929. Sv. 2, Slovanský jih. V Praze: Nákladem Slovanského ústavu, 1935. info
 • KUBA, Ludvík. Cesty za Slovanskou písní, 1885-1929. Sv. 1, Slovanský západ a východ. V Praze: Nákladem Slovanského ústavu, 1933. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Makedonii : cesty a studie z roků 1925-1927. V Praze: Družstevní práce, 1932. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Starém Srbsku : cesty a studie z roků 1890-1927. V Praze: Družstevní práce, 1932. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník písní všech slovanských národů s původními teksty a českými překlady. Kn. 15, Písně jihoslovanské. Díl 5. Čásť 9, Písně bulharské : Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník písní všech národů slovanských s původními tek. Edited by Ludvík Kuba, Translated by Jan Hudec. Praha: [Ludvík Kuba], 1929. 112 s. : n. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Lužici : cesty z roků 1886-1923. V Praze: Družstevní práce, 1925. info
 • KUBA, Ludvík. O písni slovanské. I., Píseň národní : pokus vystihnouti její podstatu, povahu a význam s hlediska uměleckého a všelidského : Píseň národní : pokus vystihnouti její podstatu, povahu a význam s hlediska uměleckého a všelidského (Variant.). V Praze: Hudební matice Umělecké besedy, 1923. 42 s. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník písní všech národů slovanských s původními teksty a českými překlady., Písně jihoslovanské. 5, Srbské (z království). Edited by Ludvík Kuba. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1923. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník písní všech národů slovanských s původními teksty a českými překlady., Písně ruské. 1, Maloruské : pro klavír se slovy a pro 2, 3 nebo 4 hlasy mužské či ženské bez průvodu. Edited by Ludvík Kuba, Translated by J. V. Bohuslav. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1922. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník písní všech národů slovanských s původními teksty a českými překlady., Písně ruské. 2-3, Velkoruské; Běloruské. Edited by Ludvík Kuba, Translated by Jos. V. Bohuslav. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1922. 193-402 s. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. Kn. 10, Písně dalmatské : Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník písní všech národů slovanských s původními teksty a českými překlady., Písně jihos. Edited by Ludvík Kuba. V Pardubicích: Tiskem a nákladem F. Hoblíka, 1893. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. Kn. 9, Písně charvatské. Edited by Ludvík Kuba, Translated by Bohumil Daďourek. [V Poděbradech]: [Ludvík Kuba], 1892. 124 s. : n. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. Kn. 7, Písně slovinské : Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník písní všech národů slovanských s původními teksty a českými překlady. Díl 5, Písně. Edited by Ludvík Kuba, Translated by Bohumil Daďourek. [S.l.]: [Ludvík Kuba], 1890. 254 s. : n. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. Kniha 7, Písně slovinské. Edited by Ludvík Kuba. Poděbrady: Ludvík Kuba, 1890. 414 s. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. Kniha 8, Písně černohorské. Edited by Ludvík Kuba. Poděbrady: Ludvík Kuba, 1890. 124 s. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. Kniha 4, Písně polské. Edited by Ludvík Kuba. Poděbrady: Ludvík Kuba, 1887. 126 s. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. Kniha 6, Písně ruské. Edited by Ludvík Kuba. Poděbrady: Ludvík Kuba, 1887. 414 s. info
 • Slovanstvo ve svých zpěvech : sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. Kniha 1, Písně české (s několika písněmi slezskými). Edited by Ludvík Kuba. Poděbrady: Ludvík Kuba, 1884. 166 s. info
Výukové metody
Přednášky, semináře.
Metody hodnocení
Prezentace, prezence.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.