DU1738 Seminář: Historik umění v archivu (od 14. do 20. století)

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 K32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci výuky se studenti seznámí se strukturou a fungováním zejména středoevropských archivů. Získají přehled základů práce a s archivními materiály (XV.–XX. století), zejména pak v otázce jejich čtení a interpretace ve vztahu k dějinám umění. Pozornost bude rovněž věnována kritické analýze a interpretaci konkrétních zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se ve struktuře archivů a jejich sbírek - získá základní schopnost čtení a interpretace historických textů - naučí se základům práce s archivními materiály
Osnova
 • - Úvod - Archivy: funkce, struktura, organizace, fondy a sbírky - Prameny a historik umění - Druhy pramenů - Čtení a interpretace historických pramenů - Exkurze
Literatura
  povinná literatura
 • EBELOVÁ, Ivana. Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit. Druhé, doplněné vydání,. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 242 stran. ISBN 9788024625072. info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jaroslav KAŠPAR a Ivana EBELOVÁ. Paleografická čítanka. 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2014. 243 stran. ISBN 9788024623443. info
 • PÁTKOVÁ, Hana. Česká středověká paleografie. Vydání první. České Budějovice: Veduta, 2008. 278 stran. ISBN 9788086829388. info
 • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. 3. opravené a doplněné vy. Jinočany: H & H, 2002. 544 stran. ISBN 8073190044. info
  doporučená literatura
 • DRAŠAROVÁ, Eva, Eva GREGOROVIČOVÁ, Jan HRDINA, Martina HRDINOVÁ, Jan KAHUDA, Tomáš KALINA, Pavel KOBLASA, Karel KOUCKÝ, Miroslav KUNT, Dagmar KUTÍLKOVÁ, Pavla LUTOVSKÁ, Petr MAŤA, Marie MÍRKOVÁ, Jaroslav ŠULC, Luboš VELEK, Milan VOJÁČEK a Jan ŽUPANIČ. Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka. Vydání první. Praha: Národní archiv, 2013. 911 stran. ISBN 9788087271773. info
 • EBELOVÁ, Ivana. Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka. Vyd. 1. Praha: Scriptum, 2001. 193 s. ISBN 80-86197-33-6. info
 • Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. Edited by Jarmila Hanzalová. Vyd. 1. Praha: Sekce archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 1997. 769 s. ISBN 80-901358-3-8. info
Výukové metody
Přednášky doplněné společnou prací ve výuce, diskusí, čtením a domácími úkoly.
Metody hodnocení
Mimo spolupráce na zadaných úkolech bude prověřena schopnost přečíst ukázku historického textu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DU1738