DISB010 Angličtina pro teatrology

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Klára Škrobánková (přednášející)
Garance
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 G01
Předpoklady
Kurz je určen studentům se středoškolskou znalostí angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 3/18
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje komunikaci studenta/ky v anglickém jazyce o odborných teatrologických tématech a problémech. Cílem je rovněž zlepšit jeho/její schopnost porozumět různým mluvčím (rodilým i nerodilým), když hovoří o odborných teatrologických tématech a problémech, a jeho schopnost porozumět odbornému textu a rozšířit jeho anglickou slovní zásobu v oblasti teatrologie.

Kurz má svou vlastní podporu v ELFu, veškeré materiály budou nahrávány tam, ne do studijních materiálů v ISu!
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- porozumět odbornému článku, knize a ústnímu výkladu;
- vést diskuzi v angličtině o libovolném odborném tématu;
- přeložit si se slovníkem anglicky psanou divadelní hru;
- prokázat znalost základních teatrologických termínů v angličtině.
Osnova
 • četba a rozbor odborných textů a anglická diskuze o dané problematice
 • poslech/sledování videí s následným rozborem a diskusí
 • procvičování slovní zásoby
 • četba dramat v angličtině
Literatura
  doporučená literatura
 • COWIE, A. P., Jack Windsor LEWIS a Albert Sydney HORNBY. Oxford advanced learner's dictionary of current English. London: Oxford University Press, 1974. xxvii, 105. info
 • FRONEK, Josef. Comprehensive Czech-English dictionary. 1. vyd. Praha: Leda, 2000. xlvii, 159. ISBN 8085927543. info
 • FRONEK, Josef. Comprehensive English-Czech, Czech-English dictionary. 1. vydání. Voznice: Leda, 2007. xlix, 1523. ISBN 9788073351144. info
 • http://www.theatrecrafts.com/index.php
Výukové metody
četba, poslech, diskuze, cvičení
Metody hodnocení
3 kredity - práce v hodinách, průběžné úkoly
5 kreditů - navíc ústní zkouška; diskuse o krátkém odborném textu, sebehodnocení
Navazující předměty
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DISB010