TIM_B_002 Úvod do studia interaktivních médií II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adam Franc, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 N21, kromě Út 16. 4.
Předpoklady
Předmět navazuje na kurz Úvod do studia interaktivních médií I (IM001/TIM_B_001).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 76/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámí studenty s relevantním výběrem přístupů, metod a teorií rozvíjených v rámci akademického diskurzu umění a kultury nových médií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Identifikovat jednotlivé metodologické přístupy ke studiu nových médií.
- Popsat konkrétní metodologické přístupy a teorie, bude znát jejich výhody a omezení.
- Shrnout hlavní teorie a pojmy diskurzu umění a kultury nových médií.
Osnova
 • Kontexty studia interaktivních médií - teoretické rámce:
 • M. McLuhan: média jako extenze člověka.
 • D. Daniels: strategie interaktivity.
 • V. Flusser: aparát-operátor systém.
 • P. Weibel: teleologie médií.
 • E. Huhtamo: archeologie médií.
 • S. Zielinsky: variantologie.
 • F. Kittler: filozofie médií.

 • Kontexty studia interaktivních médií - otázka metody:
 • Sociologické hledisko: kyberkultura.
 • Kulturální a uměnovědné hledisko: softwarová studia.
Literatura
  povinná literatura
 • Weibel, P. Synthetic Times. Synthetic Times, katalog, eds. Fan Di‘an and Zhang Ga. Cambridge, MA – London, UK: MIT Press, 2009
 • Flusser, V.: Do univerza technických obrazů, Praha 2001.
 • McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Brno Jota, 2000.
 • https://monoskop.org/Monoskop
 • Christa Sommerer, Lakhmi C. Jain, Laurent Mignonneau (Eds.): Strategies of Interactivity. The Art and Science of Interface and Interaction Design, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2008 (Studies in Computational Intelligence, Volume 141)
 • Fuller, M. (ed.) Software Studies / a lexicon. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008.
 • Manovich, L.: Principy nových médií, in Teorie vědy/Theory of Science, XI/XXIV/2/2002.
 • http://variantology.com/
 • McLuhan, M. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991.
 • Kittler, F. A. Gramofon, film, psací stroj. Tomáš Dvořák (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2010
 • Ed. Lister, M. a kol.: New Media: A Critical Introduction, Londýn, 2003
 • Flusser, V.: Komunikológia, Bratislava 2002.
 • Siegfried Zielinski (ed.),‎ Silvia Wagnermaier (ed.): Variantology 1: On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies. Walther König, Köln 2007.
 • Media archaeology : approaches, applications, and implications / edited by Erkki Huhtamo and Jussi Parikka. Berkeley : University of California Press, c2011
 • Huhtamo, E.: From Kaleidoscomaniac to Cybernerd: Notes Toward an Archeology of Media, In. Ed.Druckerey, T.: Electric Culture: Technology and Visual Representation, New York 1994.
Výukové metody
Přednášky, domácí úkoly, čtení předepsané literatury.
Metody hodnocení
(1) Závěrečná písemka - maximum 60 bodů, minimum je 40 bodů. Kombinace otevřených (dvě) a uzavřených (deset) otázek z probírané látky a povinné literatury.
(2) Zpracování povinných textů je podmínkou připuštění k závěrečné písemné práci.
(3) Dobrovolně: Prezentace na téma z obsahu kurzu, 5 bodů za prezentaci, jeden student maximálně 4 prezentace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/TIM_B_002