PJV030 Dodatkowe konwersacje dla studiów licencjackich

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zajęcia są przeznaczone wyłącznie dla studiów licencjackich!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 2/12
Jiné omezení: Předmět je určen výhradně studentům specializace Polská studia magisterského programu Slavistika!
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Celem zajęć jest rozwój kompetencji językowych studentów i udoskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji w języku polskim.
Výstupy z učení
Rozwinięcie kompetencji leksykalnej, dyskursywnej i strategicznej, które są niezbędne w komunikacji obcojęzycznej.
Przyswojenie sobie słownictwa z zakresów tematycznych omawianych na zajęciach.
Osnova
  • Tematy zostaną wybrane na początku semestru według propozycji studentów i lektora.
  • 1. Konwersacje.
  • 2. Słuchanie ze zrozumieniem - ćwiczenia.
  • 3. Rozbudowa słownictwa - ćwiczenia.
Literatura
  • Polština : slovníček. 1. vydání. V Brně: Lingea, 2015. 607 stran. ISBN 9788075080776. info
  • Polština : konverzace : [se slovníkem a gramatikou. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2010. 320 s. ISBN 9788087062784. info
  • SIATKOWSKI, Janusz a Mieczysław BASAJ. Česko-polský slovník. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991. ISBN 83-214-0575-4. info
Výukové metody
Konwersacje, ćwiczenia.
Metody hodnocení
Obecność na zajęciach (min. 75 %), rozmowa końcowa.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJV030