CJLB401 Jak číst českou literaturu 1. pol. 20. století pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslava Novotná (přednášející)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 D51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/20, pouze zareg.: 9/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz nabídne průřezový pohled na základní díla české literatury 1. poloviny 20. století. Je koncipován jako komplementární ke kurzu Česká literatura 1. poloviny 20. století, poskytne úplnější představu o studovaném období.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- interpretovat literární text;
- formulovat vlastní čtenářský zážitek;
- rozeznat nadinterpretaci;
- argumentovat ohledně svého názoru na smysl a hodnotu přečtené knihy;
- vytvořit si svůj systém čtenářských zápisků.
Osnova
 • Probíraná díla: 7. 10. Úvodní hodina
 • 14. 10. Reynek: Rybí šupiny
 • 21. 10. Karásek: Sodoma
 • 4. 11. bří Čapci: Lásky hra osudná
 • 11. 11. Dyk: Zmoudření Dona
 • 18. 11. Hora: Struny ve větru
 • 25. 11. Hostovský: Žhář
 • 2. 12. Čep: Hranice stínu
 • 9. 12. Durych: Masopust
 • 16. 12. Halas: Já se tam vrátím
 • 6. 1. Havlíček: Petrolejové lampy
 • 13. 1. Orten: Elegie
 • Další probíraná díla budou upřesněna na semináři po vzájemné dohodě se studenty.
Literatura
  doporučená literatura
 • NEWTON, Kenneth. Jak interpretovat text : kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. Translated by Milan Orálek. Olomouc: Periplum, 2008. 263 s. ISBN 9788086624471. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění : Narrative fiction : contemporary poetics (Orig.). Translated by Vanda Pickettová. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 174 s. : i. ISBN 80-7294-004-X. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří a Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1990. 428 s. ISBN 802020217X. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 393 s. URL info
  neurčeno
 • BAYARD, Pierre. Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli. Translated by Petra James. 1. vyd. Brno: Host, 2010. 203 s. ISBN 9788072943678. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602. info
 • MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Translated by Olga Trávníčková. Vyd. 1. Brno: Host, 2007. 480 s. ISBN 9788072942312. info
 • POUND, Ezra. ABC četby. Edited by Anna Kareninová. Vydání první. Brno: Atlantis, 2004. 307 stran. ISBN 8071082422. info
 • PENNAC, Daniel. Jako román. Translated by Helena Beguivinová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004. 117 s. ISBN 8020411402. info
 • ECO, Umberto a Ladislav NAGY. Meze interpretace. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2004. 330 s. ISBN 9788024607405. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Dohodnuté termíny : rétorika narativu ve fikci a filmu. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 259 s. ISBN 8024401754. info
Výukové metody
Domácí příprava, četba textů, analýza, interpretace, diskuze.
Metody hodnocení
Aktivní práce v semináři, pravidelná docházka (max. 2 absence), zápočet.
Informace učitele
Základní literatura k 1. polovině 20. století (od 90. let 19. stol.):

https://ceska-literatura.phil.muni.cz/studium/informace-pro-studenty/seznamy-cetby-k-jednotlivym-kurzum/ceska-literatura-zakladni-cetba

Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJLB401