HVK_725 Němčina pro muzikology

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Helena Kramářová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
znalost jazyka na úrovni začátečníci (min. A2)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vyhledat v německém textu relevantní informace,
pozorumět jednodušším německým muzikologických textů,
shrnout obsah textu,
napsat krátký německý text.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu bude student schopen orientovat se v základních muzikologických německojazyčných textech.
Osnova
  • Během semestru je nutno odevzdat průběžné úkoly a seminární práci. Ústní zkouška se skládá z rozpravy nad seminární prací a rozhovorem na zadané téma.
Literatura
  • Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik : 26 Bände in zwei Teilen. Edited by Ludwig Finscher. 2., neubearb. Ausg. Kassel: Bärenreiter, 2002. xii, 1600. ISBN 3476410161. info
Výukové metody
Čtení, diskuse, procvičování a domácí úkoly.
Metody hodnocení
testy, domácí úkoly, seminární práce a ústní zkouška
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3657
Před začátkem semestru prosím vyplňte adaptativní test, který naleznete v ELFovém kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HVK_725