NJII_24A Historický vývoj němčiny II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs podává základní přehled hláskoslovných a tvaroslovných proměn starší němčiny od závěru starohornoněmeckého po raně novohornoněmecké období. Pozornost je věnovánataké dalším jazykovám plánům - syntaxi, lexikologii, částečně pragmatice aj. Zohledněny jsou i společenské a historické aspekty jazykového vývoje a základní přehled literární tvorby a obecně textové produkce příslušných období.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu bude student schopen charakterizovat důležité změny ve starším vývoji němčiny, zvláště ve středověkém a raně novověkém období; identifikovat a využít relevantní příručky a slovníky k práci se starším textovým materiálem odpovídajících období; rozlišit a charakterizovat jednotlivé epochy vývoje němčiny; analyzovat vybrané středověké a raně novověké německé texty se zohledněním formálních i významových specifik.
Osnova
 • vývoj němčiny od pozdní staré horní němčiny (hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie ...)
 • střední horní němčina
 • raná nová horní němčina
 • problematika tzv. vzniku nové horní němčiny jako spisovného jazyka
 • němčina jako pluricentrický jazyk
 • vztahy němčiny k ostatním jazykům
 • politické, společenské, kulturní aspekty jazykového vývoje
Literatura
  neurčeno
 • dtv Atlas Deutsche Sprache: 12. Aufl. 1998. ISBN: 3-423-03025-9
 • Minnesang: Mittelhochdtsch. Texte m. Übertr. u. Anm.. Hrsg. u. übertr. v. Brackert, Helmuth. Fischer Taschenbuch. Frankfurt 1993. ISBN: 3-596-26485-5
 • MASAŘÍK, Zdeněk a Vlastimil BROM. Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 129 s. 1. Vyd. ISBN 80-210-3696-6. info
 • BERGMANN, Rolf. Alt- und Mittelhochdeutsch. 4. vyd. Gottingen: Vandenhoeck+Ruprecht, 1993. 259 s. ISBN 3-525-20783-2. info
 • MASAŘÍK, Zdeněk. Historische Entwicklung des Deutschen. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 165 s. ISBN 8021000457. info
 • Geschichte der deutschen Sprache : mit Texten und Übersetzungshilfen. Edited by Wilhelm Schmidt. 2. Aufl. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1970. 428 s. info
Výukové metody
Přednáška se zaměřuje na přiblížení vývoje od staré horní němčinu po počátek nové němčiny v jednotlivých jazykových plánech i mimojazykových kontextech. V seminářích je procvičována schopnost aplikace získaných poznatků při praktické analýze při interpretaci vybraných středohornoněmeckých a raně novohornoněmeckých textů.
Metody hodnocení
písemný test - (terminologie,přehled hláskového, tvaroslovného vývoje němčiny; rozbor textové ukázky); ústní zkouška (diskuse vybraných aspektů jazykového vývoje, filologická analýza textové ukázky)
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.