STANOVSKÁ, Sylvie. Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-6898-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten
Název česky Historický vývoj němčiny s vybranými literárními ukázkami
Název anglicky Historic Development of German Language with Selected Literary Texts
Autoři STANOVSKÁ, Sylvie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 196 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Učebnice
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00077030
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6898-8
Klíčová slova česky němčina; historický vývoj; stará horní němčina; střední horní němčina; raná nová horní němčina; stará saština; literatura doby Karla Velikého; středověká lyrika a epika; Německo; Jan ze Středy; císař Karel IV.; kultura doby Karlovy; Německo reformace; barokní literatura a hudba
Klíčová slova anglicky Development of German Language; Old German Language; Old Saxonian Language; Johannes de Novoforo Neumarkt; Courtly Literature of Charlemagne; Court of Charles IV; Prag Culture during the Time of Charles IV
Štítky Munipress, rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 8. 1. 2015 13:01.
Anotace
Dieses Lehrbuch bringt eine Übersicht der wichtigsten sprachlichen Stadien des Deutschen im Zeitraum von 800 bis 1700. Als Sprachzeugen sind ausgewählte literarische Texte aller dieser Sprachstadien beigefügt.
Anotace česky
Tato učebnice přináší přehled vývoje němčiny a jejích nejdůležitějších jazykových stádií. Svědectví z těchto časových úseků jsou vybrané literární texty z období let 800-1700. Vybrané texty osvětlují propojenost literární kultury středověku zvláště v německo-českém kontextu.
Anotace anglicky
This Book bring a overview of historic Development of German Language and Literature of the Middle Ages. With Selected Literary Texts of the Middle Ages, which express Connectedness particularly in German-Bohemian Context.
VytisknoutZobrazeno: 4. 3. 2024 13:55