ETBA26 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška se skládá se z dílčích oblastí: dějiny etnologie, základních etnologických metod a reálií. Její nedílnou součástí je obhajoba diplomové práce
Výstupy z učení
Při státní zkoušce má student prokázat a kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku, reagovat v diskusi a věcně argumentovat, schopnost zhodnotit teoretické přístupy v oboru. Měl by být schopen použít znalosti o oboru, včetně schopnosti realizovat různé dovednosti týkající se konkrétního oboru.
Osnova
  • Okruhy: 1. Teoretické, metodologické, historiografické otázky. 2. Reálie. Obhajoba bakalářské diplomové práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 342 s. ISBN 9788021068834. info
  • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
Výukové metody
Státní závěrečná zkouška.
Metody hodnocení
Státní závěrečná zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/ETBA26