HVK_22 Úvod do organologie

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 15:00–15:50 N41, Pá 27. 3. 15:00–15:50 N41, Pá 24. 4. 15:00–15:50 N41, Pá 15. 5. 15:00–15:50 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá schopnost orientace v historických i systematických aspektech vědeckého pohledu na hudební nástroje. Bude schopen vymezit organologii jako vědeckou disciplínu, charakterizovat jednotlivé fáze vývoje kognitivních reflexí problematiky hudebních nástrojů, vyjmenovat jednotlivé složky akustického systému hudebních nástrojů, popsat zákonitosti směrových charakteristik vyzařování hudebních nástrojů. Student dále získá schopnost orientace v problematice historického vývoje jednotlivých nástrojových typů, dokáže charakterizovat nejdůležitější organologické pojmy a vymezit etnoorganoologii coby organologickou subdiscilínu včetně charakteristiky jejích specifických metod.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni vymezit organologii jako vědeckou disciplínu, charakterizovat jednotlivé fáze vývoje kognitivních reflexí problematiky hudebních nástrojů, vyjmenovat jednotlivé složky akustického systému hudebních nástrojů, popsat zákonitosti směrových charakteristik vyzařování hudebních nástrojů.
Osnova
 • Organologie jako muzikologická disciplína (předmětné pole. cíle a metodologie oboru, komplexní organologický obraz hudebního nástroje, vývoj kognitivních reflexí problematiky hudebních nástrojů, základní organologická literatura.
 • Systematiky hudebních nástrojů.
 • Chordofony ze systematického a historického hlediska.
 • Aerofony ze systematického a historického hlediska.
 • Membranofony a idiofony ze systematického a historického hlediska.
 • Etnoorganologie (vymezení oboru, specifika metodologie).
Literatura
  povinná literatura
 • KURFURST, Pavel. Hudební nástroje. 1. vyd. Praha: TOGGA, 2002. 1168 s. ISBN 80-902912-1-X. info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. 2, Disciplíny hudební vědy. Část 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
  doporučená literatura
 • MODR, Antonín. Hudební nástroje. 5. vyd., v SHV 1. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1961. 301 s., 48. info
 • HUTTER, Josef. Hudební nástroje [Hutter, 1945]. Vyd. 1. Praha: František Novák, 1945. 174 s., 48. info
 • SACHS, Curt. Handbuch der Musikinstrumentenkunde [Sachs, 1930]. 2., durchgesehene Aufl. Leipzig: Breitkofp & Härtel, 1930. 419 s. : i. info
Výukové metody
přednášky, referáty, diskuse
Metody hodnocení
referát, docházka (70%), písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HVK_22