TIM_B_012 New Media Art II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 N51, kromě St 17. 4.
Předpoklady
- Předmět je určen studentům, kteří již úspěšně absolvovali kurzy doporučené pro první ročník studia TIM, zejména Úvod od studia I a Úvod do studia II.
- Je doporučeno zapsat si současně semináře The Best of New Media Art II.
- Vyžadována je schopnost číst odborné texty v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 119/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s uměním nových médií jako svébytnou oblastí moderního a postmoderního umění situovanou v průsečíku trajektorií vývoje výpočetní techniky a technických médií. Umění nových médií bude představeno v historické perspektivě, z hlediska jeho základních forem (médií) a k nim se vážících koncepcí, estetiky a poetiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat umění nových médií;
- popsat vztah mezi historickou uměleckou avantgardou a uměním nových médií;
- určit a charakterizovat jednotlivé etapy vývoje umění nových médií;
- vyjmenovat různé druhy umění nových médií, určit jejich umístění na časové ose a přiřadit k nim nejvýznamnější autory a díla;
- vyjmenovat specifická témata umění nových médií.
Osnova
 • - Interaktivita, spolupráce a participace;
 • - Apropriace, remake, remix;
 • - Gaming a intervence, culture jamming, tactical media;
 • - Databaze, data visualisation, mapping;
 • - Beyond the book: text and narrative environments;
 • - Mobile and locative media;
 • - Telepresence, telematics, telerobotics;
 • - Artificial life, Artificial intelligence, intelligent agents;
 • - Festivaly a instituce umění nových médií;
 • - New Media Art: česká scéna.
Literatura
  povinná literatura
 • RUSH, Michael. New Media in Late 20th-Cntury Art. Thames&Hudson, 1999.
 • DIEZ, Marion (ed.): Lanterna magika: nouvelles technologies dans l'art tchèque du XXe siècle. Praha: Kant, 2002.
 • MEIXNEROVÁ, Marie (ed.) #mm net art – internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru prezentace. Olomouc: Pastiche Filmz, 2014.
 • WARDRIP-FRUIN, N. a kol. (eds.): The New Media Reader. Cambridge: MIT Press, 2003.
 • FRIELING, R.; DANIELS, D.: Media Kunst Netz/Media Art Net. Vídeň-New York: Springer, 2004.
 • PAUL, Christiane: Digital art. Thames&Hudson, 2003.
 • REENA, Jana –TRIBE, Mark: New Media Art. Taschen, 2009.
 • MARTIN, Sylvia: Video Art. Taschen, 1992.
Výukové metody
Čtení, domácí příprava.
Přednášky, diskuse, presentace.
Metody hodnocení
Docházka (min. 50 %).
Aktivní účast v diskusích.
Odevzdání resumé z předepsaných textů.
Závěrečný písemný test: Test tvoří 20 polostrukturovaných otázek.
Je vyžadováno alespoň 50 % správných odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/TIM_B_012