AJU2201 Jazykové zkoušky a testování

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 L11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz představí studentům základní koncepty jazykového testování a hodnocení, jako je např. jazyková způsobilost a komunikační kompetence, validita a reliabilita atd. Různé typy testů, techniky a typy úloh budou rozebírány a analyzovány ve vztahu ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky a v kontextu výuky/testování angličtiny na českých středních školách. Studenti si rovněž vyzkouší navrhnout, analyzovat a vyhodnotit své vlastní testy.
Výstupy z učení
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Rozumět klíčovým pojmům jazykového testování a hodnocení. 2. Rozlišit mezi různými typy testů a vybrat, kriticky zhodnotit a použít vhodné typy testů pro daný kontext. 3. Diskutovat o výhodách a nedostatcích řady testových technik a typů úloh. 4. Rozumět SERRJ, pracovat s ním a erudovaně rozhodovat o tom, jaké jazykové schopnosti mají být očekávány na určitých úrovních žákovy způsobilosti. 5. Navrhnout plán evaluace a hodnocení kurzu a vztáhnout jej k SERRJ. 6. Navrhnout, pilotovat, analyzovat, realizovat a vyhodnotit test psaný jak v ruce, tak na počítači.
Osnova
 • 1. Základní termíny jazykového testování a hodnocení (validita, reliabilita, praktičnost, dopad testu, autenticita, jazyková způsobilost a komunikační kompetence). 2. Typy testů, testovací techniky a typy úloh. 3. Design testu, průběh vývoje testu. 4. Způsoby hodnocení jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba, výslovnost) a vztažení hodnocení k SERR. 5. Způsoby hodnocení řečových dovedností (produktivních a receptivních) a vztažení hodnocení k SERR. 6. Analýza lekce v učebnici a sestavení testu pokroku (progress test). 7. Maturitní zkouška a další zásadní zkoušky relevantní pro střední školy (povaha měřených jazykových schopností, vztah k SERRJ). 8. Počítačem podporované jazykové testování a hodnocení (nedávný vývoj u nových typů úloh, automatické bodování). 9. Analýza testových dat (hodnota obtížnosti, diskriminační index, položková analýza, základy statistiky).
Literatura
  povinná literatura
 • Hughes, A. (2003): Testing for Language Teachers, Cambridge: CUP.
 • Brown, H. D., & Abeywickrama, P. (2010). Language assessment: principles and classroom practices. Upper Saddle River, N.J: Pearson Education.
  doporučená literatura
 • Weir, Cyril (2005): Language Testing and Validation, Palgrave Macmillan.
 • Luoma, S. (2004): Assessing Speaking, Cambridge: CUP.
 • Underhill, N. (1987): Testing Spoken Language, Cambridge: CUP.
 • McNamara, T. (2000): Language Testing, Oxford: OUP.
 • Purpura, J.E. (2004): Assessing Grammar,Cambridge: CUP.
 • Glenn Fulcher & Fred Davison (2007): Language Testing & Assessment Oxford: Routledge.
 • Glenn Fulcher (2010): Practical Language Testing,London: Hodder.
 • Carol A. Chapelle, Carol A. & Douglas, Dan (2006): Assessing Language through Computer Technology,Cambridge: CUP.
 • Read, J. (2000): Assessing Vocabulary, Cambridge: CUP.
 • Myrick, Jason (2010): Moodle 1.9 Testing and Assessment, Birmingham: PP.
 • Shohamy, E. (2001): The Power of Tests,Longman.
 • Bachman, Lyle (2004): Statistical Analyses for Language Assessment, Cambridge: CUP.
Výukové metody
Výklad, práce ve skupině, skupinové úkoly, četba, online úkoly
Metody hodnocení
Docházka je povinná. Studenti budou odevzdávat úkoly během kurzu (návrhy nových testů, analýzy atd.) a jeden závěrečný ve zkouškovém období (celkem 50 bodů). Studenti také budou psát závěrečný test, který ověří jejich hluboký vhled do témat probíraných během kurzu (cca 25 otevřených a uzavřených otázek, 50 bodů). Pro úspěšné splnění kurzu musí studenti odevzdat všechny úkoly (50 % závěrečné známky) a napsat si závěrečný test (50 % závěrečné známky).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/AJU2201