DU2100 Publikační a konferenční praxe

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje přípravu, vývoj a prezentaci publikačního a/nebo konferenčního příspěvku. Cílem předmětu je získat odborné publikační a konferenční kompetence.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
připravit publikační nebo konferenční příspěvek;
prezentovat publikační nebo konferenční příspěvek v rámci semináře.
Osnova
  • Zápočet lze získat za tyto druhy odborné činnosti v rámci oboru:
  • 1) za činnost publikační: studie (v rozsahu nejméně 10 normostran) nebo soubor článků (v rozsahu nejméně 20 normostran) publikované v odborném či oborovém titulu;
  • 2) za činnost konferenční: příspěvek na oborové konferenci;
  • 3) za činnost ediční a redakční: editor tematické publikace - knihy, sborníku, redaktor časopisu;
  • 4) za uspořádání výstavy.
  • Další možnosti nejsou vyloučeny.
  • Při hodnocení výsledku se bere v úvahu jednak odborná povaha a kvalita výstupu, jednak relevance platformy, na níž byl výstup realizován.
Literatura
  • Literatura vychází z tématu studie.
  • Literature is based on the topic of the study.
Výukové metody
Samostatná práce, seminární prezentace, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Příslušná činnost se dokládá příslušným výstupem: originální publikací, konferenčním příspěvkem spolu s konferenčním programem, výstavou s katalogem nebo jiným doprovodným materiálem.
Podklady k zápočtu se odevzdávají do konce příslušného zkouškového období.
Předmět si lze zapsat i zpětně, tj. v dalším semestru po ukončení praxe či stáže.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.