KR024 Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Absolvování kurzu KR023 Hellenistic Philosophy je výhodou, ale nikoliv nutnou podmínkou zápisu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář uvádí do antické řecké filozofie pozdní antiky a raného křesťanství formou přednášek a seminárních diskuzí nad vybranými primárními texty.
Studenti budou po úspěšném ukončení kurzu orientováni zejména v dílech nejvýznamnějších představitelů filozofie pozdní antiky (pozdní Akademie, vývoj peripatetické školy, novopýthagoreismus, novoplatonismus) a filozofů a teologů raného křesťanství (těžiště bude spočívat v řecké křesťanské apologetice druhého a třetího století).
Četba primární literatury bude sloužit také jako uvedení do základních oddílů systematické filozofie (ontologie, epistemologie, etika, politická filozofie).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- nastínit vztah řecké filozofie a raného křesťanství;
- popsat další vývoj klasických filozofických škol (Akademie, Peripatos) a jejich reakci na helénistické filozofické směry;
- představit nevýznamnější myslitele pozdně antického a raně křesťanského období;
- popsat způsoby, jakými se raně křesťanští apologetové vyrovnávají s řeckou filozofickou tradicí.
Osnova
 • 1. Úvod.
 • 2. Akademie po Platónovi.
 • 3. Peripatetická škola po Aristotelovi.
 • 4. Novopýthagoreismus.
 • 5. Filón Alexandrijský.
 • 6. Řecká křesťanská apologetika I: Aristeidés, Justin Mučedník, Tatiános, Athénagorás, Theofilos.
 • 7. Řecká křesťanská apologetika II: Kléméns Alexandrijský a Órigenés.
 • 8. Latinská křesťanská apologetika: Tertullianus a Minucius Felix.
 • 9. Plótinos a novoplatonismus.
 • 10. Pohanská protikřesťanská reakce.
 • 11. Pozdní novoplatonismus: Porfyrios, Iamblichos, Proklos.
 • 12. Pohané a křesťané.
Literatura
  doporučená literatura
 • Osborn, E. (2001). Irenaeus of Lyons. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Osborn, E. (2005). Clement of Alexandria. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Osborn, E. (1997). Tertullian: First Theologian of the West. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Barnard, L. W. (1967). Justin Martyr: His Life and Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Harvey, S. A. - Hunter, D. G. (eds.) (2008). The Oxford Handbook of Early Christian Studies. Oxford: Oxford University Press.
 • Young, F. - Ayres, L. - Louth, A. (eds.) (2004). The Cambridge History of Early Christian Literature. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lane Fox, R. (2006). Pagans and Christians in the Mediterranean World from the Second Century AD to the Conversion of Constantine. London: Penguin.
 • Gerson, L. P. (ed.) (2010). The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Smith, A. (2004). Philosophy in the Late Antiquity. London - New York: Routledge.
 • Remes, P. - Slaveva-Griffith, S. (eds.) (2014). The Routledge Handbook of Neoplatonism. London - New York: Routledge.
 • Gerson, L. P. (ed.) (1996). The Cambridge Companion to Plotinus. Cambridge: Cambridge University Press.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a diskuzí. Je vyžadována průběžná četba zadaných textů.
Metody hodnocení
Multiple-choice písemný test (vyžaduje se 70% úspěšnost) zaměřený na ověření orientace v zadané četbě a v tématech probíraných během semestru.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.