DSMB01 Dějiny starověkého vojenství - Řecko

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 C11
Předpoklady
! DSMgrB01 Starověké vojenství - Řecko
Základní znalost dějin antického Řecka a Makedonie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 88 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/88, pouze zareg.: 11/88, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/88
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus přednášek postihuje vývoj vojenství a válečných konfliktů od Sumeru až do raného Říma. Těžiště výkladu je zaměřeno především na konkrétní vojenská tažení, bitvy a popis soudobé vojenské taktiky a strategie. Absolventi kurzu by měli získat přehled o nejvýznamnějších bitvách a vojenských střetech antického Řecka a Makedonie ve sledovaném historickém období, včetně pochopení základních politických a společenských souvislostí, které bezprostředně souvisely s probíranými válečnými konflikty.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientovat se v politických i vojenských dějinách starověkého Řecka a Makedonie.
Osnova
 • 1. Mykény (Trojská válka, střety aristokracie - vozy, jízda)
 • 2. Hoplítská reforma, vojenské ideály, války mezi Řeky (Messénské války, ...)
 • 3. Řecko-perské války (Malá Asie, Marathón, perské vojenství)
 • 4. Řecko-perské války (Thermopyly a Artemision)
 • 5. Řecko-perské války (Salamis, Mykalé, Plataje)
 • 6. Peloponéská válka (jednotlivé fáze, Sfaktérie, Sicílie, ...)
 • 7. Spartská hegemonie a expanze mimo Řecko (Lýsandros, Xenofón, Agésilaos II., Korintská válka)
 • 8. Thébská hegemonie a nástup Makedonie (války se Spartou, Epameinóndás a vojenské reformy, Hieros lochos, Filip II. Makedonský a jeho vojenské reformy, Chairóneia)
 • 9. Alexandr Veliký (tažení na Balkán a počátek perské kampaně)
 • 10. Alexandr Veliký (od Issu po Gaugamély)
 • 11. Alexandr Veliký (Sogdiana, bitva u řeky Hydaspés)
 • 12. Helénismus (války diadochů)
Literatura
  povinná literatura
 • ARRIANOS, Flavios. Alexander the Great : the Anabasis and the Indica. Edited by John Atkinson, Translated by Martin Hammond. Oxford: Oxford University Press, 2013. xlv, 372. ISBN 9780199587247. info
 • HÉRODOTOS. Dějiny. Edited by Bořivoj Borecký, Translated by Jaroslav Šonka. Vyd. 3., V nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2004. 548 s. ISBN 8020011927. info
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. Vyd. 10. Praha: Rezek, 1996. 555 s. ISBN 8086027058. info
 • PLÚTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů. Translated by Václav Bahník. 2. vyd., V AK 1. Praha: Arista, 2006. 856 s. ISBN 8073400790. info
 • PLÚTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů. Translated by Václav Bahník. 2. vyd., V AK 1. Praha: Arista, 2007. 840 s. ISBN 9788090376144. info
 • THUKYDIDES. Dějiny peloponnéské války. Praha: Odeon, 1977. info
 • XENOFÓN, nar. 430-425 př. Kr. Anabaze : Kýrú anabasis (Orig.). Translated by Jaroslav Šonka. Praha: Odeon, 1974. info
 • XENOFÓN, nar. 430-425 př. Kr. Lakedaimonské zřízení (Obsaž.) : Řecké dějiny. info
 • VERNANT, Jean-Pierre. Počátky řeckého myšlení. Translated by Miloš Rejchrt. 1. vyd. Praha: ISE, 1993. 87 s. ISBN 8085241455. info
 • WEES, Hans van. Greek warfare : myths and realities. London: Bloomsbury, 2004. xiv, 349. ISBN 9780715629673. info
  doporučená literatura
 • Antické válečné umění. Praha: Svoboda, 1977. info
 • XENOFON. O Kýrově vychování. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 342 s. info
 • Ancient warfare. Edited by Harry Sidebottom. New York: Oxford University Press, 2004. 165 p. ISBN 0192804707. info
 • ANGLIM, Simon. Bojové techniky starověkého světa 3000 př. n. l. - 500 n. l. : vybavení, bojeschopnost a taktika. Translated by Josef Bartoň. Vyd. 1. Praha: Deus, 2006. 256 s. ISBN 8086215881. info
 • KEEGAN, John. A history of warfare. First published. London: Hutchinson, 1993. xvi, 432. ISBN 0091745276. info
 • KLÍMA, Otakar. Sláva a pád starého Iránu. 1. vyd. Praha: Orbis, 1977. 252 s., [1. info
 • OLIVA, Pavel. Svět helénismu. 1. vyd. Praha: Arista, 2001. 151 s. ISBN 8086328023. info
 • OSBORNE, Robin. Dějiny klasického Řecka. Translated by Jan Kordač. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 239 s. ISBN 9788024732336. info
 • SPENCE, Iain G. Historical dictionary of ancient Greek warfare. Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2002. lx, 391. ISBN 9780810840997. info
  neurčeno
 • KLUČINA, Petr. Homo militaris : válečníci starověku. Illustrated by Pavel Major. 1. vyd. Praha: Fragment, 1994. 64 s. ISBN 808576847X. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, ukázky antické zbroje a zbraní.
Metody hodnocení
Hromadná rozprava, test.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DSMB01