DAF16 Pedagogická praxe II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student absolvoval kurzy DAF09 Pedagogická asistence a kurz DAF10 Pedagogická praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět umožňuje dále rozvíjet pedagogické schopnosti doktorandů v návaznosti na již absolvované povinné kurzy pedagogického zaměření.
Výstupy z učení
- student je schopen připravit kompletní sylabus kurzu a jednotlivé přednášky
- student je schopen zpracovat studijní materiály pro daný kurz
- student je schopn hodnotit studentské výstupy
- student je schopen vést diplomovou práci na bakalářské úrovni
Osnova
  • Podle zájmu a potřeb pracoviště studenti dále realizují pedagogickou činnost formou výuky nebo vedení diplomových prací.
  • Buď
  • studenti realizují výuku v rozsahu jednosemestrální výuky - buď na pracovišti, nebo jinde, podle dohody se školitelem.
  • Nebo
  • se studenti podílejí na vedením bakalářských diplomových prací v stejném časovém rozsahu.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu výuky.
Výukové metody
Individuální pedagogická činnost
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě předloženého dokladu o realizaci kursu (ve formě anotace v ISu, případně jiného veřejně dostupného/ověřitelného dokladu, je-li výuka realizována mimo MU) nebo ověření postupu práce na diplomových textech .
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DAF16