JSB_SLAV51 Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět bude v semestru podzim 2020 vyučován online přes MS Teams.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jakou úlohu sehrál Balkán při utváření evropské identity? Jak se z kolébky Evropy stala její zatracovaná periférie? Jak Evropu vnímají obyvatelé její jihovýchodní části? Cílem předmětu je zmapovat obrazy a stereotypy spjaté s Balkánem, jejich historické pozadí, příčiny vzniku a způsoby využití. Zvláštní pozornost přitom bude věnována hledání odpovědi na otázku, jak se tyto představy promítají do myšlení Evropanů, a to včetně těch, co žijí na poloostrově, který před dvěma staletími nazvali jejich severnější sousedé Balkánským.
Výstupy z učení
Student se na základě přednášek, audiovizuálních materiálů a domácí četby seznámí s důvody, podobami a důsledky konstruování Balkánu jako souhrnu převážně negativních obrazů a stereotypů v myslích Evropanů. Tyto znalosti přitom bude schopen zasadit do teoretického rámce tvořeného postkoloniální kritikou a imagologií.
Osnova
 • 1) Balkán jako jméno: Původ a podoby uplatnění
 • 2) Mezi realitou a představou: Existuje Balkán "per se"?
 • 3) Zeměpisný Balkán: Kde se rozkládá a kam sahá?
 • 4) "Turkey in Europe": Balkán jako osmanské dědictví
 • 5) Zrod východní Evropy: Balkán jako koncepce
 • 6) Od orientalismu k balkanismu: Balkán optikou postkoloniální kritiky
 • 7) Obrazy a stereotypy: Balkán optikou imagologie
 • 8) Imaginární Balkán: Kdy, jak a proč se utvářel?
 • 9) Balkán jsou ti druzí: Existuje balkánská identita?
 • 10) Cikáni, dechovka a násilí: Balkán ve znamení autokolonialismu
Literatura
 • TODOROVA, Marija Nikolaeva. Imagining the Balkans. Updated edition. Oxford: Oxford University Press, 2009. xi, 273. ISBN 9780195387865. info
 • LUKETIĆ, Katarina. Balkan : od geografije do fantazije. Zagreb: Algoritam, 2013. 463 s. ISBN 9789533166186. info
 • BAKIĆ-HAYDEN, Milica – HAYDEN, Robert: Orientalist Variations on the Theme “Balkans”: Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics. Slavic Review 51 (1992): 1-15.
 • BAKIĆ-HAYDEN, Milica: Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia. Slavic Review 54 (1995): 917–931.
 • GOLDSWORTHY, Vesna. Inventing Ruritania : the imperialism of the imagination. revised and updated edition. London: Hurst & Company, 2013. xxxi, 302. ISBN 9781849042529. info
 • NORRIS, David A. In the wake of the Balkan myth : questions of identity and modernity. First published. Houndmills: Macmillan Press LTD, 1999. xii, 182. ISBN 9780333751688. info
 • Balkan as metaphor : between globalization and fragmentation. Edited by Dušan I. Bjelić - Obrad Savić. Cambridge, Mass.: MIT, 2002. xii, 382. ISBN 0262524481. info
 • MAZOWER, Mark. The Balkans : from the end of Byzantium to the present day. pbk ed. London: Phoenix, 2001. viii, 176. ISBN 9781842125441. info
 • Europe and its other : notes on the Balkans. Edited by Božidar Jezernik - Alenka Bartulović - Rajko Muršič. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2007. 226 s. ISBN 9789612372040. info
 • JEZERNIK, Božidar: Wild Europe: The Balkans in the Gaze of Western Travellers. London 2004.
 • HAMMOND, Andrew (ed.): The Balkans and the West: Constructing the European Other, 1945–2003. London – New York 2004.
 • Uses of the other"The East" in European identity formation. Edited by Iver B. Neumann. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999. xv, 281 p. ISBN 0816630836. info
 • MIŠKOVA, Diana. Beyond Balkanism : the scholarly politics of region making. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. x, 282. ISBN 9780815376705. info
 • The Balkans as Europe, 1821-1914. Edited by Timothy Snyder - Katherine Younger. First published. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2018. 171 stran. ISBN 9781580469159. info
 • STOIANOVICH, Traian. Balkan worlds : the first and last Europe. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. xix, 433. ISBN 9781563240324. info
 • Heikki Mikkeli: Europe as an Idea and an Identity, New York: St. Martin's 1998.
 • Roberta Guerrina: Europe: History, Ideas, and Ideologies, London: Arnold 2002.
 • DELANTY, Gerard. Inventing Europe : idea, identity, reality. Basingstoke: Palgrave, 1995. xi, 187. ISBN 0333622030. info
 • WOLFF, Larry. Inventing Eastern Europe : the map of civilization on the mind of the enlightement. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1994. xiv, 419. ISBN 0804723141. info
 • SAID, Edward W. Orientalism. Repr. London: Penguin Books, 2003. xxv, 396. ISBN 9780141187426. info
 • The Routledge companion to postcolonial studies. Edited by John McLeod. London: Routledge, 2007. xiii, 252. ISBN 9780415324977. info
 • Imagology : the cultural construction and literary representation of national characters : a critical survey. Edited by Manfred Beller - Joep Leerssen. Amsterdam: Rodopi, 2007. xvi, 476. ISBN 9789042023185. info
 • Kako vidimo strane zemlje : uvod u imagologiju. Edited by Davor Dukić. Zagreb: Srednja Europa, 2009. 203 s. ISBN 9789536979684. info
 • ŠÍSTEK, František. Junáci, horalé a lenoši : obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti, 1830-2006. Praha: Historický ústav, 2011. 290 stran. ISBN 9788072861842. info
 • Jitka Malečková: “The Turk” in the Czech Imagination (1870s-1923), Brill 2020.
 • MILUTINOVIĆ, Zoran. Getting over Europe : the construction of Europe in Serbian culture. Amsterdam: Rodopi, 2011. 287 stran. ISBN 9789042032712. info
 • Greece and the Balkans : identities, perceptions and cultural encounters since the Enlightenment. Edited by Dīmītrīs Tziovas. Aldershot: Ashgate, 2003. viii, 280. ISBN 0754609987. info
 • FLEMING, K. E. The Muslim Bonaparte : diplomacy and orientalism in Ali Pasha's Greece. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999. xii, 206. ISBN 0691001944. info
Výukové metody
Přednáška, audiovizuální materiály, diskuse na hodinách, esej.
Metody hodnocení
Pravidelná docházka, aktivní účast na hodinách, esej (min. rozsah 3 normostrany).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.