LJ257 Samostatná četba (Plautus)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prověřit schopnost porozumět latinskému dramatickému textu, rozpoznat rysy archaické latiny a stylistické zvláštnosti latinského textu, překládat do češtiny a zvládnout předepsané penzum samostatné četby v originále.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni porozumět předepsanému penzu domácí četby - jedné libovolné Plautově komedii -, přeložit je do češtiny a komentovat.
Osnova
 • Libovolná Plautova komedie. Přezkoušení. Překlad. Metrický rozbor. Interpretace a komentář.
Literatura
  povinná literatura
 • PULTROVÁ, Lucie, Daniela URBANOVÁ, Marie MALÁ a Jiří ŠUBRT. Archaická latina. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 82 s. učební texty. ISBN 80-246-1165-1. info
 • PLAUTUS, Titus Maccius. Komedie o strašidle : veselohra o pěti dějstvích. Translated by Jaroslav Pokorný. Praha: [s.n.], 1953. info
 • PLAUTUS, Titus Maccius. Amfitryon a jiné komedie. Translated by Vladimír Businský, Edited by Eva Stehlíková. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1978. 607 s. info
  neurčeno
 • PLAUTUS, Titus Maccius. Pseudolus : komedie. Translated by Vladimír Šrámek. 1. vyd. Kladno: J. Šnajdr, 1946. 109 s. : i. info
 • PLAUTUS, Titus Maccius. T. Maccia Plauta komoedie Pseudolus : v rozměrech originalu : Pseudolus : komoedie : v rozměrech originalu (Variant.). Translated by Jan Lad. Čapek. V Praze: nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1907. xiv, 117 s. info
 • PLAUTUS, Titus Maccius. Aulularia (Příl.) : T. Maccius Plautus: Aulularia. info
 • MUECKE, Frances. Plautus Menaechmi : a companion to The brothers Menaechmus, from Plautus: The pot of gold and other plays, translated by E.F. Watling, published in the Penguin classics. Edited by Plautus. London: Bristol Classical Press, 2003. 77 s. ISBN 0862922399. info
 • PLAUTUS. Amphitruo : lateinisch/deutsch. Edited by Jürgen Blänsdorf. Durchgesehene und bibliograp. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2002. 160 s. ISBN 3150099315. info
 • PLAUTUS. Mostellaria. Edited by Frank R. Merrill. London: Bristol Classical Press, 2002. lvii, 166. ISBN 1853996386. info
 • PLAUTUS. Plautus, Rudens : lateinische Übergangslektüre zur Einübung bzw. Wiederholung der Gliedsatzlehre. Edited by Wilhelm Pfaffel. 2. Aufl. Bamberg: C.C. Buchner, 2001. 55 s. ISBN 3766158597. info
 • PLAUTUS. Truculentus. Translated by Walter Hofmann. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001. 237 s. ISBN 3534138007. info
 • PLAUTUS. Glorreiche Hauptmann. Edited by Peter Rau. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1998. 182 s. ISBN 3150080312. info
 • PLAUTUS. Mostellaria : die Gespensterkomödie. Edited by Hans-Joachim Glücklich. 4., völlig neu bearbeitete. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. 113 s. ISBN 3525716214. info
 • PLAUTUS. Four comedies. Edited by Erich Segal. Oxford: Oxford University Press, 1996. xlvi, 242. ISBN 0192838962. info
 • PLAUTUS, Titus Maccius. T. Macci Plauti Mostellaria : Mostellaria (Variant.). Edited by Georgius Goetz - Fridericus Schoell. Lipsiae: B.G. Teubner, 1927. info
Výukové metody
Samostatné studium.
Metody hodnocení
Individuální četba latinského textu, konzultace. Ústní a písemná zkouška. Náležitý překlad, interpretace a komentář zadaného latinského textu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.