KJ1A051 Seminář k bakalářské diplomové práci 1

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/7. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Brabec (přednášející)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Pešek (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu projektu bakalářské práce a taky bakalářské práce. Kurz se skládá z individuálních setkání studentů s vedoucím diplomové práce za účelem vypracování projektu: stanovení výzkumné otázky a cílů, popis stavu výzkumu, nalezení vhodné metody pro studium studenta apod. Konečná verze bakalářská práce bude výsledkem následného kurzu -Seminář k bakalářské diplomové práci 2.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- napsát projekt bakalářské práce podle pokynů a v katalánštině
- identifikovat a aplikovat vhodnou metodu pro dosažení cílů bakalářské práce
- vysvětlit stav výzkumu ve vybrané oblasti předmětu
- prezentovat projekt bakalářské práce
Osnova
  • Individuální schůzky s vedoucím.
Literatura
  • PIETER, Willy Augustinus. Academic writing. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 16 s. ISBN 978-80-210-7477-4. 2014. URL info
  • BAILEY, Stephen. Academic writing : a handbook for international students. 3rd ed. New York: Routledge. xx, 293. ISBN 9780415595803. 2011. info
Výukové metody
Schůzky, domácí úkoly, čtení
Metody hodnocení
1. Prezentace bakalářské práce ostatním studentům (20%); 2. Předložení závěrečné verze bakalářské práce a její přijetí vedoucím diplomové práce (80%)
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.