KJ1A051 Seminář k bakalářské diplomové práci 1

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/7. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Elena Casas Cortada (přednášející)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Pešek (přednášející)
Mgr. David Utrera Domínguez (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu projektu bakalářské práce a taky bakalářské práce. Kurz se skládá z individuálních setkání studentů s vedoucím diplomové práce za účelem vypracování projektu: stanovení výzkumné otázky a cílů, popis stavu výzkumu, nalezení vhodné metody pro studium studenta apod. Konečná verze bakalářská práce bude výsledkem následného kurzu -Seminář k bakalářské diplomové práci 2.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- napsát projekt bakalářské práce podle pokynů a v katalánštině
- identifikovat a aplikovat vhodnou metodu pro dosažení cílů bakalářské práce
- vysvětlit stav výzkumu ve vybrané oblasti předmětu
- prezentovat projekt bakalářské práce
Osnova
  • Individuální schůzky s vedoucím.
Literatura
  • PIETER, Willy Augustinus. Academic writing. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 16 s. ISBN 978-80-210-7477-4. URL info
  • BAILEY, Stephen. Academic writing : a handbook for international students. 3rd ed. New York: Routledge, 2011. xx, 293. ISBN 9780415595803. info
Výukové metody
Schůzky, domácí úkoly, čtení
Metody hodnocení
1. Prezentace bakalářské práce ostatním studentům (20%); 2. Předložení závěrečné verze bakalářské práce a její přijetí vedoucím diplomové práce (80%)
Navazující předměty

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/KJ1A051