HVK_06 Kontrapunkt

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
8 hodin + 4 hodiny individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 15:00–16:40 N41, Pá 9. 4. 15:00–16:40 N41, Pá 7. 5. 15:00–16:40 N41, Pá 28. 5. 15:00–16:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvodní kurz zaměřený na praktické zvládnutí základních technik vokálního a instrumentálního kontrapunktu. Kontrapunkt je jednosemestrální cyklus přednášek zakončený kolokviem prostřednictvím písemného testu. Studenti se v tomto předmětu dovědí specifika vokální a instrumentální polyfonie v renesanční a barokní éře.
Výstupy z učení
Student bude schopen rozpoznat základní stavební prostředky jako je imitace, proporce, modalita, atd. Také se seznámí s hudebními formami, v nichž se tyto prostředky používaly - kánon, moteto, madrigal, passacaglia, fuga aj.
Osnova
 • Přehled nejdůležitějších kontrapunktických situací v dějinném průřezu od Machauta po Bacha s přesahy do 19. a 20. století. S důrazem na německé (de la Motte) a české učebnice kontrapunktu (Šín, Hůla, Riesinger) jsou základní pravidla jednoduchého a dvojitého kontrapunktu představována za pomoci široce koncipované antologie ukázek (konfrontace partitur a nahrávek, u vokálních situací účastníci semináře často sami zpívají, aby lépe pronikli do podstaty analyzovaných ukázek.)
Literatura
  povinná literatura
 • HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1985. 323 s. : n. info
 • ZARLINO, Gioseffo (1517-1590). Le Institutioni Harmoniche. Benátky 1562 (2. vyd.) online:http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=556&pos=0
  doporučená literatura
 • ŠÍN, Otakar. Nauka o kontrapunktu, imitaci a fuze. Praha: Fr. A. Urbánek a synové, 1936. viii, 196. info
  neurčeno
 • Hůla, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu I., II. NKLHU 1957, 1959
Výukové metody
teoretická příprava k cvičením, cvičení, příprava pomocí e-learningu
Metody hodnocení
Písemný test + ústní zkouška v rozsahu zadaných otázek
Informace učitele
Požadavky pro ukončení předmětu: 1. Základní pojmy 2. Rozdělení kontrapunktu 3. Srovnání vokálního a instrumentálního slohu 4. Středověké církevní tóniny, charakteristické intervaly 5. Úprava řad, transpozice církevních tónin 6. Kontrapunktická vokální melodie 7. Konsonance a disonance ve vokálním kontrapunktu 8. Imitace a její druhy 9. Melodické a rytmické obměny 10. Kánon a jeho druny 11. Historické kánony 12. Převratný kontrapunkt, rozdělení, použití v instr. polyfonii 13. Barokní ciaccona a passacaglia 14. Barokní invence 15. Barokní fuga, její části, uplatnění fugy 16. Fugeta, fugáto 17. Expozice fugy 18. Provedení a závěr fugy 19. Vícenásobné fugy 20. Analýza polyfonních vět a forem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HVK_06