XS150 Pedagogická psychologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Majcík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 17:00–17:50 Z6,02006
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
XS150/01: Út 18:00–18:50 Z6,02006
Předpoklady
Absolvování předmětu Základy psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 43 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/43, pouze zareg.: 0/43, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/43
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům širokou škálu témat v oblasti pedagogické psychologie. Podpořit studenty, aby porozuměli psychologickým základům učení, výchovy a vyučování.
Výstupy z učení
Studenti porozumí hlavním pojmům vztažených k disciplíně pedagogická psychologie. Studenti porozumí psychologickým základům učení a naučí se využívat psychologických poznatků při vyučování žáků. Studenti dokážou rozlišovat mezi individuálními zvláštnostmi žáků a využívat tuto dovednost v procesu výuky. Studenti se naučí využívat poradenské podpory ve školách.
Osnova
 • Témata pedagogické psychologie, hlavní cíle, úkoly, pojmy. Teorie a druhy učení, reflektivní učení. Motivace k učení. Styly učení a autoregulace. Současné trendy vyučování - psychologický pohled. Výchova, styly výchovy, odměny a tresty. Diagnostika v učitelství, školní poradenství a školní psychologie. Školní úspěšnost, osobnostní a intelektové faktory. Nadaný žák. Klima školní třídy, řízení třídy, subkultury v dospívání. Výběrově: Psychologické aspekty učitelství.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
  neurčeno
 • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2009. 636 stran. ISBN 9788073676384. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989. Československá psychologie. Praha, 2008, LII, č. 5, s. 480-492. ISSN 0009-062X. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. 70 s. ISBN 80-7315-115-4. info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 807178463X. info
 • PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. info
 • MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 239 s. ISBN 80-7178-246-7. info
Výukové metody
Prezenční výuka. Podpora v interaktivním IS-materiály. Skupinový úkol. Závěrečný test.
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/XS150