NJDS_001 Středověká němčina

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro doktorské studenty se specializací Zemské jazyky v programech bohemistiky a latinské medievistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět souhrnně představuje významné aspekty historického vývoje němčiny od indoevropského prajazyka po ranou novou horní němčinu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: rozlišit historické epochy ve vývoji němčiny a jejích předcházejících fází; charakterizovat typické rysy jazyka jednotlivých epoch a důležité změny mezi nimi; chápat vyvíjející se společenské funkce němčiny v průběhu středověku a jejich odraz v pramenech; shrnout vývoj a uplatnění němčiny v českých zemích ve starším období;
Osnova
 • Přehled staršího vývoje němčiny v kontextu indoevropských a germánských jazyků
 • Základní rysy a vývojové změny v oblasti hláskosloví, morfologie, lexika a syntaxe; starší jazykové epochy němčiny: stará horní němčina, střední horní němčina, raná nová horní němčina;
 • němčina na území českých zemí – charakteristické rysy, významné druhy pramenů
 • Funkce a okruhy užívání v kontextu ostatních zemských jazyků
Literatura
 • Newerkla, Stefan Michael: Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch (...). 2. Aufl. Frankfurt am Main (u.a.): Peter Lang 2011, online: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27331 (13. 9. 2022).
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-6898-8. Digitální knihovna FF MU info
 • SCHMIDT, Wilhelm. Geschichte der deutschen Sprache : ein Lehrbuch für das germanistische Studium. Edited by Helmut Langner - Elisabeth Berner - Norbert Richard Wolf. 11., veb. und erw. Aufl. Stuttgart: S. Hirzel, 2013. xxi, 490. ISBN 9783777622729. info
 • NEWERKLA, Stefan. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch - Slowakisch : Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen : historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. 2., durchgehend überarbeite. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 780 s. ISBN 9783631610268. info
 • BLAŽEK, Václav. Staré germánské jazyky : historický a gramatický přehled. Edited by Michal Schwarz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 163 s. ISBN 9788021058378. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5837-2011. URL info
 • MASAŘÍK, Zdeněk a Vlastimil BROM. Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 129 s. 1. Vyd. ISBN 80-210-3696-6. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v seminářích, samostatná příprava, četba, prezentace
Metody hodnocení
závěrečná práce (5-8 stran).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/NJDS_001