CJJ15 Čeština v komparativní perspektivě

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 D22
Předpoklady
Látka v rozsahu Bc studia (základy fonologie, morfologie a syntaxe).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit vybrané aspekty gramatiky češtiny nikoliv jako soubor arbitrárních a izolovaných faktů, ale jako specifický projev univerzálních tendencí a jazykových zákonů. Student na konci kurzu porozumí vybraným univerzálním aspektům jazykové struktury a zároveň získá i znalost toho, jak se obecné zákony projevují v konkrétních jevech české gramatiky, které se bez těchto souvislostí zdají jako arbitrární. Prostředkem dosažení uvedeného cíle je selektivní porovnávání češtiny s vybranými jazyky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- popsat univerzální vlastnosti fonologického systému češtiny;
- porozumět univerzálním tendencím ve tvoření pasiva;
- porozumět univerzální struktuře reflexivizace;
- aplikovat na konkrétní případy pravidla, která popisují vznik analytických a flektivních tvarů;
- rozeznat hlavní argumentové role a porozumět jejich hierarchii.
Osnova
 • 1. Fonologická komparace (vyučuje M. Ziková): 23.10., 30.10, 7.10.; 14.10. fonologický test
 • 2. Morfosyntaktická komparace (vyučuje L. Taraldsen Medová): 21.10., 4.11., 11.11.; 18.11. morfosyntaktický test
 • 3. Syntaktická komparace (vyučuje P. Karlík): 25.11., 2.12., 9.12.; 16.12. syntaktický test
Literatura
  povinná literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • Scheer, Tobias 2011. Slavic yers. The Companion to Phonology, edited by Marc van Oostendorp, Colin Ewen, Beth Hume and Keren Rice. London: Blackwell.
 • Scheer, Tobias & Ziková, Markéta. Syllabification. To appear in Bermel, Neil; Felleler Jan. The Oxford Guide to The Slavonic Languages. Oxford: Oxford University Press.
  doporučená literatura
 • ZIKOVÁ, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 91 s. ISBN 978-80-210-6924-4. Digitální knihovna FF MU info
 • TOWNSEND, Charles E. a Laura A. JANDA. Common and comparative slavic : phonology and inflection : with special attention to Russian, Polish, Czech, Serbo-Croatian, Bulgarian. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1996. 310 s. ISBN 0893572640. info
  neurčeno
 • https://slaviccenters.duke.edu/projects/grammars
Výukové metody
Přednáška, četba.
Metody hodnocení
Předpokladem k úspěšnému ukončení kurzu je absolvování 3 průběžných testů. Závěrečné hodnocení je průměrem hodnocení dílčích úkolů. Hodnoticí bodová škála za dílčí úkoly: A = 5 b., B = 4 b., C = 3 b., D = 2 b., E = 1 b. Bodový průměr a odpovídající závěrečné hodnocení: A = 15-13 b., B = 12-11 b., C = 10-8 b., D = 7-6 b., E = 5-3 b.
Informace učitele
Kurz je rozdělen do 3 tematických přednáškových bloků vedených různými vyučujícícmi: fonologie (M. Ziková), morfosyntax (L. Taraldsen Medová), syntax (P. Karlík). Každý z bloků je zakončen písemným testem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJJ15