DU1704 Epochy dějin umění IV: Moderní umění

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/4/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Anna Jaegerová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Epochy IV seznámí studenty s vývojem moderního umění od poloviny 19.století, soustředí se na stylové charakteristiky, klíčové postavy, hlavní díla a jejich interpretace. Zaměří se i na dobové proměny ve vnímání progresivních tendencí, vztahy mezi moderností a tradicí, nebo na širší sociální kontext tvorby jednotlivých období.
Výstupy z učení
Přednáška naučí studenty orientovat se v problematice moderního umění a interpretovat hlavní směry a díla tohoto období.
Osnova
 • 1. Francouzské malířství po roce 1850: Courbet, Manet, impresionisté. 2.Přelom 19. a 20.století a kořeny moderní architektury 3. Hlavní události, postavy a díla českého umění 19. století. 4. Evropské umění první třetiny 20. století a pluralita nových směrů 5.Je abstrakce stylem 20. století? 6. Meziválečné avantgardy a umění v totalitních režimech 7. České umění 1. poloviny 20. stol. v evropském kontextu 8. Změny po druhé světové válce, Evropa a Amerika, modernismus a vpád masové kultury do umění 9. Architektura 2. pol.20. století 10.Jak ovlivnila politika české umění 2. pol. 20.stol. 11. Současný svět.
Literatura
 • POTTS, Alex. Experiments in modern realism : world making, politics and the everyday in postwar European and American art. New Haven: Yale University Press, 2013. 476 s. ISBN 9780300187687. info
 • HARRISON, Charles. Since 1950 : art and its criticism. Edited by Alex Potts. New Haven: Yale University Press, 2009. x, 262. ISBN 9780300151862. info
 • BREGANTOVÁ, Polana. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Rostislav Švácha - Marie Platovská. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. s. 537-114. ISBN 9788020014896. info
 • BREGANTOVÁ, Polana. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Rostislav Švácha - Marie Platovská. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 9788020014896. info
 • Modern sculpture reader. Edited by Jon Wood - David Hulks - Alex Potts. Leeds: Henry Moore Institute, 2007. xxx, 511. ISBN 9781606061060. info
 • DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí : encyklopedický průvodce moderním uměním. 2. vyd. [Praha]: Slovart, 2005. 304 s. ISBN 8072097318. info
 • FOSTER, Hal. Art since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism. 1st pub. London: Thames & Hudson, 2004. 704 s. ISBN 0500238189. info
 • FRAMPTON, Kenneth. Moderní architektura : kritické dějiny. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 457 s. ISBN 8020012613. info
 • POTTS, Alex. The sculptural imagination : figurative, modernist, minimalist. New Haven: Yale University Press, 2000. xiii, 417. ISBN 9780300088014. info
 • BRETTELL, Richard R. Modern art, 1851-1929 : capitalism and representation. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 1999. ix, 258. ISBN 019284220X. info
 • KRAUSS, Rosalind E. The originality of the avant-garde and other modernist myths. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986. 307 s. ISBN 0262610469. info
 • KRAUSS, Rosalind E. Passages in modern sculpture. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1981. ix, 308. ISBN 0262610337. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška, kolokvium
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je povinný spolu s dalšími souvisejícími a navazujícími kurzy propedeutického roku: DU0106 Epochy dějin umění I DU0107 Epochy dějin umění II DU0108 Epochy dějin umění III.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.