DU2006 Seminář VI: Umělecká kritika, žurnalistika a média

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 12:00–13:40 K33 a každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 K31; a Čt 26. 3. 15:40–17:00 K31, Čt 23. 4. 15:40–17:00 K31
Předpoklady
kontextuální přehledová znalost dějin domácího a zahraničního výtvarného umění, vynikající stylistické a gramatické zvládnutí českého jazyka, aktivní znalost angličtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit se se základními výrazovými prostředky žurnalistiky a umělecké kritiky a aktivně je ovládnout. V průběhu semináře studenti analyzují příklady domácích i zahraničních historicky významných i zcela soudobých kritických textů o umění. Všímají si použité výrazové formy, žurnalistického stylu, i samotného předmětu zájmu a obsahu sdělení v kontextu dobových paradigmat společnosti, v níž text vznikl. Zcela systematicky je v kurzu analyzována současná mediální umělecká scéna, studenti jsou vedeni k prohlubování schopnosti vlastního kritického úsudku o výtvarných dílech, výstavách, publikacích, institucionální činnosti.

V první části kurzu jsou studenti vedeni a motivováni k vyhledávání historických kritických textů k výstavám v našem prostředí, práci s prameny. Seznamují se tak s klíčovými výtvarnými periodiky minulosti v našem prostředí (Moderní revue, Umělecký měsíčník, Volné směry, Výtvarná práce, Výtvarné umění, Umění, Umění a řemesla a další). Posléze je navázáno rozborem kritických textů ze zahraničí.
V průběhu celého semestru pracují na svém vlastním umělecko-kritickém výstupu.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování kurzu schopni:

- rozpoznat jednotlivé písemné mediální formy, definovat jejich cíle a použité výrazové prostředky
- aktivně je aplikovat ve svých vlastních odborných výstupech
- analyzovat historické i současné kritické texty
- sami stylizovat vlastní umělecko-kritický písemný výstup
- analyzovat úroveň použitých jazykových prostředků, sociální pozadí vzniku textů a cíle pisatele
Osnova
 • studium kritických textů
 • analýza stylu a formy
 • klíčová periodika
 • analýza vybraných textů
 • vlastní umělecko-kritický výstup
Literatura
  povinná literatura
 • Zajatec kubismu : dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953). Edited by Tomáš Winter. Vyd. 1. Praha: Artefactum, 2004. xxxix, 335. ISBN 809032309X. info
 • Moderní revue : 1894-1925. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 396 s. ISBN 8085639637. info
 • GREENBERG, Clement. The collected essays and criticism. Edited by John O'Brian. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1995. xvi, 341. ISBN 0226306240. info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁK, TOMÁŠ (ed.), Kapitoly z dějin a teorie médií. AVU Praha 2010.
 • ELKINS, James. What happened to art criticism? Chicago: Prickly Paradigm, 2007. 87 s. ISBN 0972819630. info
 • KRAUSS, Rosalind E. The originality of the avant-garde and other modernist myths. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986. 307 s. ISBN 0262610469. info
 • DIDEROT, Denis. O umění [Diderot, 1983]. Praha: Odeon, 1983. info
 • DIDEROT, Denis. Skutočnosť v umení : výber z estetických študií a kritík. Translated by Helena Turcerová-Devečková, Edited by Michal Bartko. V Bratislave: Slovenský spisovateľ, 1959. info
  neurčeno
 • FOSTER, Hal, Rosalind E. KRAUSS, Yve-Alain BOIS, B. H. D. BUCHLOH a David JOSELIT. Umění po roce 1900 : modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Translated by Josef Hrdlička - Irena Ellis - Jitka Sedláčková - Jana Hlávko. Druhé, rozšířené vydán. V Praze: Slovart, 2015. 816 stran. ISBN 9788073919757. info
 • STEINBERG, Leo. Other criteria : confrontations with twentieth-century art. Chicago: University of Chicago Press, 2007. xxii, 436. ISBN 9780226771854. info
 • KRAUSS, Rosalind E. The Picasso papers. 1st MIT Press ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999. xvi, 272. ISBN 0262611422. info
Výukové metody
historický exkurs do dějin umělecké kritiky a teorie médií, rozbor historických i soudobých textů, práce s archivními prameny, psaní vlastních textů a diskuse k nim
Metody hodnocení
aktivní účast na hodinách, průběžné hodnocení vlastních textů, individuální a skupinová práce na seminárních tématech, hodnocení práce s prameny
Informace učitele
Povinnost navštěvovat kurz v oba termíny (sudé pondělí, lichý čtvrtek)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Povinnost navštěvovat oba termíny konání kurzu (sudé pondělí, lichý čtvrtek).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU2006