MUC14 Funkce a rovnice na SŠ

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
Garance
RNDr. Pavel Šišma, Dr.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! M1130 Seminář z matematiky I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Elementární funkce: racionální funkce, rovnice a nerovnice; iracionální rovnice a nerovnice; exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice; goniometrické funkce, rovnice a nerovnice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen řešit příklady a vykládat následující témata: Racionální funkce, rovnice a nerovnice; iracionální rovnice a nerovnice; exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice; goniometrické funkce, rovnice a nerovnice.
Osnova
  • Elementární funkce: racionální funkce, rovnice a nerovnice; iracionální rovnice a nerovnice; exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice; goniometrické funkce, rovnice a nerovnice.
Literatura
    povinná literatura
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Seminář ze středoškolské matematiky. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 51 s. ISBN 9788021035287. info
Výukové metody
V podzimním semestru 2020 prezentace studentů a diskuze mohou být nahrazeny distanční výukou - video a konzultace k němu pomocí MS Teams.
Metody hodnocení
Řešení příkladů; 2 písemné práce. V případě přechodu na distanční formu výuky bude závěrečná písemka pouze jedna, proběhne prezenčně v termínech vypsaných v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/MUC14