MUC14 Funkce a rovnice na SŠ

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
Garance
RNDr. Pavel Šišma, Dr.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MUC14/01: Pá 12:00–13:50 M6,01011, P. Šišma
MUC14/02: Pá 10:00–11:50 M6,01011, P. Šišma
Předpoklady
! M1130 Seminář z matematiky I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Elementární funkce: racionální funkce, rovnice a nerovnice; iracionální rovnice a nerovnice; exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice; goniometrické funkce, rovnice a nerovnice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen řešit příklady a vykládat následující témata: Racionální funkce, rovnice a nerovnice; iracionální rovnice a nerovnice; exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice; goniometrické funkce, rovnice a nerovnice.
Osnova
  • Elementární funkce: racionální funkce, rovnice a nerovnice; iracionální rovnice a nerovnice; exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice; goniometrické funkce, rovnice a nerovnice.
Literatura
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Seminář ze středoškolské matematiky. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 51 s. ISBN 9788021035287. info
Výukové metody
Prezentace studentů, diskuze.
Metody hodnocení
Řešení příkladů; 2 písemné práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.