PVD05 Vystoupení na mezinárodní konferenci

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je osvojení si kompetence k druhému (nemateřskému) jazyku, v němž probíhá mezinárodní bádání v oboru, a to formou aktivní účasti na mezinárodní konferenci.
Výstupy z učení
Posluchač získá jazykovou kompetenci k akademické a vědecké činnosti osvojením si druhého, nemateřského jazyka mezinárodního bádání (zejména NJ, AJ nebo dalšího dle konkrétního badatelského zaměření či disertačního tématu) při jednom ze základních atributů vědecké práce: aktivním vystoupením na mezinárodní konferenci (či workshopu).
Osnova
  • Posluchač v rámci tohoto předmětu prokáže svou znalost odborné terminologie některého ze světových jazyků mezinárodního bádání (zejména NJ, AJ nebo dalšího dle konkrétního badatelského zaměření či disertačního tématu) přednesením příspěvku na mezinárodní konferenci s následnou diskusí.
Literatura
  • Příslušná literatura bude citována v poznámkovém aparátu k tištěnému příspěvku.
  • The relevant literature will be cited in the references to the paper.
Výukové metody
Příprava probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje školitel poté, co posluchač prokáže svou aktivní účast na mezinárodní konferenci (workshopu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD05